Opole LubelskieWoźny Portalu

Informacje z kraju
Projekt dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych z powiatu opolskiego
Z myślą o osobach bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia powstał projekt “Aktywizacja zawodowa gwarancją zatrudnienia” . Jest to projekt współfinansowany przez Unię Europejską z środków Europejskiego…