Jakie oprogramowanie dla dużych centrów dystrybucji a jakie dla mniejszych magazynów? Jakie oprogramowanie dla dużych centrów dystrybucji a jakie dla mniejszych magazynów?

Płyta

Jakie oprogramowanie dla dużych centrów dystrybucji a jakie dla mniejszych magazynów?

Centrum dystrybucji jest magazynem, w którym są składowane towary przeznaczone do wysłania ich do sprzedawców hurtowych i detalicznych, albo bezpośrednio...