Mapa Polski miejscami pomarańczowa. Drugi stopień ostrzeżeń IMGW przed burzami – TVN24

Polska ⁤przygotowuje się na ‌nadchodzące warunki pogodowe, ‍które mogą przynieść ze sobą ‌wzmożoną aktywność burzową. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał drugi stopień ostrzeżeń dla wielu regionów ⁣w ​kraju, wskazując‌ na mapa ⁢pogodowa miejscami barwę⁣ pomarańczową. Zjawisko ⁢to sugeruje ‌mieszkańcom oraz‍ władzom lokalnym podjęcie odpowiednich środków ostrożności i przygotowanie ​się‍ na potencjalne niebezpieczne warunki pogodowe. W tym ‌kontekście, TVN24 szczegółowo raportuje o sytuacji, dostarczając ⁢kluczowych informacji i porad, jak należy postępować⁣ w ‌obliczu zbliżających się ‍burz.
Mapa Polski świeci ⁤pomarańczowo

Mapa Polski świeci ‍pomarańczowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia ⁢drugiego stopnia​ przed ​intensywnymi zjawiskami pogodowymi, które mają​ się pojawić ⁤w różnych częściach Polski.⁣ Obszary⁣ zagrożone, na mapie pogodowej wyraźnie zaznaczone ⁤kolorem pomarańczowym, to ‌przede wszystkim ⁢województwa położone na południu i wschodzie ⁢kraju. Zjawiska te mogą przynieść⁣ ze sobą obfite opady ‌deszczu, gwałtowne wichury, a także burze z intensywnymi wyładowaniami elektrycznymi.

Zalecenia dla mieszkańców w regionach ‌objętych ostrzeżeniem obejmują‌ podstawowe środki bezpieczeństwa, które⁣ mogą zapobiec ewentualnym szkodom materialnym i⁤ zagrożeniom⁤ zdrowotnym.⁣ Wśród nich IMGW ⁢wymienia:

 • Zabezpieczenie luźnych przedmiotów znajdujących się ‌na ‌zewnątrz,
 • Unikanie przebywania ⁢na‍ otwartej przestrzeni,
 • Ostrożność w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem​ możliwości ​powalonych​ drzew lub zalegających na drodze‌ gałęzi,
 • Śledzenie komunikatów i aktualizacji⁣ dotyczących sytuacji pogodowej.
Regiony‍ zagrożone ⁤burzami – szczegóły‌ ostrzeżenia IMGW
WojewództwoData i godzinaOczekiwane zjawiska
MałopolskieDD.MM‍ RRRR,⁢ 14:00-22:00Burze z gradem
ŚląskieDD.MM ‌RRRR,‍ 13:00-21:00Wichury do 90 km/h
LubelskieDD.MM ​RRRR, 15:00-23:00Intensywne opady‍ deszczu
PodkarpackieDD.MM RRRR, ⁤16:00-24:00Burze i silny wiatr

Mieszkańcy wymienionych ⁣regionów ​powinni pozostawać w gotowości do ⁤szybkiego ⁢reagowania, a także‍ dostosować swoje ⁢plany‌ do aktualnych warunków⁤ meteorologicznych. ⁤Bezpieczeństwo jest najważniejsze,⁢ dlatego należy unikać ryzykownych działań i w⁢ miarę możliwości pozostać⁣ w domach ⁣do‍ czasu ustąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych.

Ostrzeżenia‍ IMGW przed ⁤silnymi burzami⁢ w​ Polsce

Ostrzeżenia IMGW przed silnymi burzami w ‍Polsce

Instytut⁣ Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega ​przed silnymi ⁣zjawiskami burzowymi, które mogą nawiedzić​ dużą część Polski.⁢ Drugi stopień ostrzeżeń ​oznacza ryzyko ‌wystąpienia zjawisk ⁤w skali mogącej⁣ wyrządzić znaczne‍ szkody ⁢oraz niebezpieczeństwo dla⁢ życia i zdrowia. Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że​ należy spodziewać‌ się m.in.:

 • Intensywnych opadów deszczu ​sięgających do 40 mm,
 • Wystąpienia ‍ porywów wiatru do 90 km/h,
 • Gradu, który może ‍stanowić ‍poważne zagrożenie,
 • Dużej aktywności wyładowań atmosferycznych.

Mapa ​ostrzeżeń meteorologicznych ⁢została wyraźnie⁢ pokolorowana na pomarańczowo ⁢w​ regionach najbardziej narażonych na nadciągające fronty burzowe. Bardzo ważne jest śledzenie ⁣bieżących komunikatów⁢ i⁤ reagowanie na zalecenia wydawane przez lokalne służby. W ramach przygotowania do możliwych zjawisk, warto zapoznać ‍się ⁣z poniższą tabelą, która⁢ przedstawia⁢ najważniejsze informacje⁣ dotyczące‌ prognozowanych zjawisk burzowych ‌w ​poszczególnych województwach:


WojewództwoOpady⁤ deszczu ‍(mm)Porywy wiatru (km/h)Czas​ trwania ⁢ostrzeżenia
Mazowieckiedo 30-40do‌ 9012.05,⁢ godz. 14:00 – 13.05, godz. ⁢22:00
Śląskiedo 25-35do 8012.05, godz. 12:00 – 13.05, godz. 20:00

Zalecenia⁣ dla​ mieszkańców dotkniętych regionów

Zalecenia ⁤dla mieszkańców dotkniętych ⁤regionów

W związku z wydanym przez Instytut ‌Meteorologii ‍i Gospodarki ⁢Wodnej drugim ​stopniem ostrzeżenia przed nadchodzącymi burzami, wskazane ⁤jest podjęcie ⁤odpowiednich środków ⁢ostrożności ⁢w celu zminimalizowania potencjalnych szkód i zagrożeń⁤ dla zdrowia oraz mienia mieszkańców.‌ Nawałnice mogą być niebezpieczne,‍ a poniżej ⁢przedstawiamy listę⁢ zaleceń, które mogą pomóc w ochronie przed ich skutkami.

Zalecamy ⁣mieszkańcom:

 • Monitorowanie ‌komunikatów – Śledzenie​ aktualnych ⁣ostrzeżeń IMGW oraz lokalnych ​serwisów​ pogodowych i informacji o możliwych zagrożeniach.
 • Zabezpieczenie ⁤mienia – Przytwierdzenie​ luźnych ⁤przedmiotów na zewnątrz domu, które mogą zostać porwane przez ⁢silny wiatr, np. meble ⁢ogrodowe czy parasole.
 • Unikanie otwartych przestrzeni – W czasie burzy najlepiej ⁤pozostać ‌wewnątrz budynków i trzymać ​się ‍z ‌dala od‌ okien, aby uniknąć obrażeń spowodowanych ‌przez zbite‍ szkło.
 • Zachowanie ostrożności w ruchu ‌drogowym – Ograniczenie podróży do ‌niezbędnego minimum, a‌ w przypadku konieczności poruszania⁢ się, dostosowanie prędkości do warunków ‌atmosferycznych.
Data wystąpieniaOstrzeżenieZakres działania
DD-MM-RRRRBurze‌ z grademPodlaskie, Mazowieckie, Lubelskie
DD-MM-RRRRSilny wiatrPomorskie, Kujawsko-Pomorskie
DD-MM-RRRRIntensywne opady deszczuMałopolskie, Śląskie

Częste​ aktualizacje mapy​ zagrożeń dostępne są na stronie​ IMGW oraz ‍w‌ aplikacjach dedykowanych prognozom pogody.⁢ Zachęcamy do korzystania z ​nich, aby na ⁢bieżąco dostosowywać swoje działania do zmieniających się‌ warunków atmosferycznych.

Bezpieczeństwo ‍w ​czasie burzy - jak się chronić

Bezpieczeństwo w⁤ czasie burzy – ⁣jak ​się ⁣chronić

Gdy nadchodzą ‍burzowe chmury, warto pamiętać o ‌kilku ⁣podstawowych zasadach, które mogą ⁢uchronić nas przed skutkami niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. ​Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej⁤ podnosi ‌stopień ​ostrzeżeń, co oznacza, że niezbędna ⁣jest szczególna ostrożność oraz ⁣śledzenie komunikatów pogodowych.

 • Znajdź bezpieczne schronienie: Idealnym⁢ miejscem jest wnętrze stałej ⁢konstrukcji, ⁣takiej jak dom czy budynek. Unikaj schronień⁢ tymczasowych, które nie zapewniają odpowiedniej ochrony.
 • Odstąp ⁢od ⁤okien: Zbliżając‌ się ⁢do ‌okien, narażasz się na⁤ ryzyko skaleczenia ‌w razie ich⁣ stłuczenia przez silny wiatr lub grad.
 • Unikaj korzystania z urządzeń elektrycznych podłączonych do sieci: Wyładowania elektryczne mogą uszkodzić podłączone ⁤do prądu urządzenia. ‌Najbezpieczniej‌ jest odłączyć sprzęt ⁤od sieci na ⁤czas burzy.

Oprócz unikania niebezpieczeństw związanych bezpośrednio z burzą, ‍istotne‌ jest również postępowanie w sytuacji, gdy znajdujemy‍ się poza budynkiem:

 • Jeśli ​jesteś na otwartej przestrzeni, unikaj pojedynczych, wysokich obiektów, takich‍ jak drzewa, które mogą przyciągać pioruny.
 • Unikaj wody: Pamiętaj, że⁢ woda⁣ jest doskonałym przewodnikiem prądu, dlatego w ​czasie‍ burzy należy unikać pływania czy ⁤przebywania ‍w pobliżu zbiorników wodnych.
LokalizacjaStopień ostrzeżenia
Centralna ⁣PolskaPomarańczowy
Południowa PolskaPomarańczowy
Wschodnia PolskaŻółty

Dbając‍ o własne bezpieczeństwo oraz stosując⁣ się do powyższych zaleceń, możemy znacząco‌ zwiększyć swoje ​szanse na uniknięcie negatywnych skutków burzy. Należy ‍mieć na uwadze, że sytuacja ​pogodowa może szybko ulec zmianie, dlatego ważne jest śledzenie bieżących prognoz​ i ostrzeżeń meteorologicznych.

Perspektywy na​ przyszłość

Podsumowując, Instytut ‌Meteorologii ⁢i Gospodarki⁣ Wodnej (IMGW) podniósł stopień ostrzeżeń przed nadchodzącymi burzami w Polsce do poziomu ⁤pomarańczowego. Oznacza‌ to, że mieszkańcy objętych ostrzeżeniem regionów ‌powinni zachować szczególną ostrożność ‍i śledzić aktualne‍ komunikaty pogodowe. W związku z możliwymi ​gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi, istnieje zwiększone ryzyko⁣ wystąpienia ​szkód ⁤materialnych oraz zagrożenia zdrowia i życia. Apelujemy⁢ do‍ czytelników o dostosowanie swoich planów do warunków pogodowych i zalecamy unikanie przebywania‌ na zewnątrz w trakcie⁢ burz. Zapraszamy do śledzenia dalszych informacji na ​ten temat ⁢w​ naszym serwisie TVN24, gdzie ​na ⁤bieżąco ⁣będziemy ‌dostarczać⁣ najnowsze aktualizacje dotyczące ⁢sytuacji​ meteorologicznej w kraju.

0 0 votes
Article Rating

Udostępnij

Subscribe
Powiadom o
guest
3 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
UrszulaLew
UrszulaLew
1 miesiąc temu

Zawsze ceniłem edukacji za ich inspirujący charakter i zawsze polecam Twoją stronę., Twoja analiza sztuki jest naprawdę ciekawy i czekam na kolejne posty., Twoje spojrzenie na passion jest naprawdę perswazyjny i z niecierpliwością czekam na kolejne artykuły., Uwielbiam czytać Twoje posty na temat rozwoju osobistego i czekam na kolejne posty., Jestem wdzięczny za Twoje inspirujący spojrzenie na kultury i czekam na kolejne posty..

PrzemysławLis
PrzemysławLis
1 miesiąc temu

Zawsze ceniłem historii za ich profesjonalny charakter i zawsze polecam Twoją stronę., Dziękuję za podzielenie się swoimi przemyśleniami na temat zdrowia i na pewno będę wracał po więcej., To było bardzo dogłębny czytać o historii i na pewno podzielę się tym ze znajomymi., Uwielbiam czytać Twoje posty na temat zdrowia i na pewno podzielę się tym ze znajomymi., Jestem wdzięczny za Twoje unikalny spojrzenie na kultury i na pewno podzielę się tym ze znajomymi..

OliwiaSowa
OliwiaSowa
1 miesiąc temu

Ten put up na temat sztuki jest naprawdę inspirujący i zawsze polecam Twoją stronę., Twoja analiza podróży jest naprawdę inspirujący i na pewno będę wracał po więcej., To było bardzo inspirujący czytać o kultury i na pewno będę wracał po więcej., Zawsze doceniam, gdy mogę nauczyć się czegoś nowego o rozwoju osobistego i zawsze polecam Twoją stronę., Jestem wdzięczny za Twoje dogłębny spojrzenie na passion i z niecierpliwością czekam na kolejne artykuły..

Kategorie
———————————–

tanisextelefon.pl

Strona: tanisextelefon.pl kategoria tematyczna: Erotyka Tanisextelefon.pl to strona internetowa, która oferuje usługi erotyczne przez telefon. Nasza oferta skierowana jest do osób pełnoletnich, które poszukują rozrywki

Czytaj więcej »

bramkagsm.pl

Strona: bramkagsm.pl kategoria tematyczna: Usługi Bramka GSM – profesjonalne usługi w zakresie komunikacji BramkaGSM.pl to internetowa platforma oferująca kompleksowe usługi w zakresie komunikacji. Nasza firma

Czytaj więcej »

agrocentrumwb.opole.pl

Strona: agrocentrumwb.opole.pl kategoria tematyczna: Sklep Agrocentrumwb.opole.pl to sklep internetowy z szerokim asortymentem produktów rolniczych, ogrodniczych oraz zoologicznych. Nasza oferta skierowana jest do klientów indywidualnych oraz

Czytaj więcej »

dwietonyserca.pl

Strona: dwietonyserca.pl kategoria tematyczna: Ogólnotematyczny Dwietonyserca.pl to strona internetowa, która oferuje wiele ciekawych artykułów dotyczących miłości, związków, randek oraz życia w dwójce. Nasza witryna skupia

Czytaj więcej »

metrokolobrzeg.pl

Strona: metrokolobrzeg.pl kategoria tematyczna: Kulinarne MetroKolobrzeg.pl – kulinarne przepisy dla każdego smakosza! Szukasz inspiracji kulinarnej? Chcesz zaskoczyć swoich bliskich oryginalnym daniem? Na MetroKolobrzeg.pl znajdziesz wiele

Czytaj więcej »

promocjaaldi.pl

Strona: promocjaaldi.pl kategoria tematyczna: Sklep Promocjaaldi.pl to sklep internetowy, który oferuje szeroki wybór produktów spożywczych, kosmetyków, artykułów dla domu oraz wiele innych artykułów w atrakcyjnych

Czytaj więcej »

babcia-poszukiwana.pl

Strona: babcia-poszukiwana.pl kategoria tematyczna: Erotyka Strona internetowa babcia-poszukiwana.pl to miejsce, gdzie znajdziesz tysiące filmów i zdjęć erotycznych z udziałem starszych kobiet. Nasza oferta skierowana jest

Czytaj więcej »

aledil.pl

Strona: aledil.pl kategoria tematyczna: Sklep Aledil.pl to sklep internetowy oferujący wysokiej jakości produkty dla domu i ogrodu. W naszej ofercie znajdziesz różnorodne produkty, takie jak

Czytaj więcej »

kredytyszczecin.com.pl

Strona: kredytyszczecin.com.pl kategoria tematyczna: Finanse KredytySzczecin.com.pl to strona internetowa, która zajmuje się promowaniem ofert kredytowych w Szczecinie i okolicach. Nasza firma świadczy usługi finansowe dla

Czytaj więcej »

place zabaw swinoujscie

Znaleziony temat: place zabaw swinoujscie Jak wybrać idealne miejsce zabaw dla dzieci w Świnoujściu? Miejsce zabaw to doskonałe rozwiązanie dla rodziców, którzy chcą zapewnić swoim

Czytaj więcej »

inter motors sklep internetowy

Znaleziony temat: inter motors sklep internetowy Inter Motors – sklep internetowy dla miłośników motoryzacji Inter Motors to sklep internetowy, który z pewnością przypadnie do gustu

Czytaj więcej »

Darmowe Gry W Sloty 2023

Gdzie Grać W Maszyny Hazardowe Online Za Darmo Lista Najlepszych Kasyn NBA postseason jest w trakcie, ale tylko w ciągu jednego dnia. Prosperity Palace ostatecznie

Czytaj więcej »

pociągi gryfice szczecin

Znaleziony temat: pociągi gryfice szczecin Jak śledzić wiadomości dotyczące pociągów Gryfice-Szczecin? Jeśli jesteś pasjonatem kolei lub po prostu podróżujesz pociągiem na trasie Gryfice-Szczecin, warto być

Czytaj więcej »

sklep dealz warszawa

Znaleziony temat: sklep dealz warszawa „Sklep Dealz Warszawa – miejsce, gdzie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz” Sklep Dealz Warszawa to jedno z najpopularniejszych miejsc w stolicy,

Czytaj więcej »

tor przeszkód w ogrodzie

Znaleziony temat: tor przeszkód w ogrodzie Jak zbudować tor przeszkód w ogrodzie? Marzysz o tym, aby Twoje dziecko spędzało czas na świeżym powietrzu, bawiąc się

Czytaj więcej »

u wasiaka nowe miasto

Znaleziony temat: u wasiaka nowe miasto Nowe miasto – jak się do niego przeprowadzić? Wybór odpowiedniego miejsca Przeprowadzka do nowego miasta to poważna decyzja, dlatego

Czytaj więcej »

gpwforum.pl

Strona: gpwforum.pl kategoria tematyczna: Zarabianie Witaj na stronie gpwforum.pl, gdzie znajdziesz wiele cennych informacji na temat zarabiania na Giełdzie Papierów Wartościowych. Nasza strona to idealne

Czytaj więcej »

łopuskiego 38 kołobrzeg

Znaleziony temat: łopuskiego 38 kołobrzeg Artykuł poradnikowy: Jak korzystać z Inputu w celu uzyskania wiadomości na temat łopuskiego 38 w Kołobrzegu? W dzisiejszych czasach, gdy

Czytaj więcej »

dermatolog w kołobrzegu

Znaleziony temat: dermatolog w kołobrzegu Dermatolog w Kołobrzegu – jak znaleźć dobrego specjalistę? Dermatolog to lekarz specjalizujący się w diagnostyce i leczeniu chorób skóry, włosów

Czytaj więcej »

WYNAJEM POKOI – SAK AGATA

Nazwa firmy WYNAJEM POKOI – SAK AGATA Nazwa: WYNAJEM POKOI – SAK AGATA Nip 6711378701 Regon 367773290  Status AKTYWNY  Adres    ul. Spokojna 2A Miasto  Kołobrzeg

Czytaj więcej »

marek piwowski hair

Znaleziony temat: marek piwowski hair Jak korzystać z Input Marek Piwowski Hair do śledzenia wiadomości? Input Marek Piwowski Hair to narzędzie, które pozwala na śledzenie

Czytaj więcej »

USŁUGI MEDYCZNE Marek Goldyszewicz

Nazwa firmy USŁUGI MEDYCZNE Marek Goldyszewicz Nazwa: USŁUGI MEDYCZNE Marek Goldyszewicz Nip 6711047370 Regon 330975223  Status AKTYWNY  Adres    ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 31 Miasto  Kołobrzeg

Czytaj więcej »

webkamery kołobrzeg

Znaleziony temat: webkamery kołobrzeg Webkamery w Kołobrzegu – jak korzystać z nich i dlaczego warto? Kołobrzeg to jedno z najpiękniejszych miast nadmorskich w Polsce, które

Czytaj więcej »

lavoo

Znaleziony temat: lavoo Kołobrzeg – perła nad Bałtykiem Kołobrzeg to popularne miasto w województwie zachodniopomorskim, położone nad samym brzegiem Bałtyku. Znane głównie z pięknej plaży

Czytaj więcej »

porodówka koszalin opinie

Znaleziony temat: porodówka koszalin opinie Porodówka w Koszalinie – opinie i porady dla przyszłych mam Wybór miejsca, w którym zostanie przeprowadzony poród, jest jedną z

Czytaj więcej »

video ramka

Znaleziony temat: video ramka Jak korzystać z ramki wideo w wiadomościach? W dzisiejszych czasach media społecznościowe i strony internetowe są pełne wideo wiadomości. Jednak, aby

Czytaj więcej »
3
0
Would love your thoughts, please comment.x