...

Usuń to z telefonu. Kradnie pieniądze z konta – TELEPOLIS.PL

W obliczu​ rosnącej​ liczby aplikacji‌ mobilnych, które mają ułatwić nasze ⁣codzienne życie, pojawiają się także nowe ‌zagrożenia. Użytkownicy smartfonów ⁢powinni być szczególnie ostrożni wobec⁢ oprogramowania, które nie tylko narusza prywatność, ale również może przyczyniać się do finansowych strat. Ostatnie‌ raporty bezpieczeństwa wskazują na konkretną aplikację, która – zainstalowana na telefonie​ – może⁣ nieuprawnienie​ uzyskać dostęp ⁣do ‌środków⁤ na ‌kontach bankowych użytkowników. ‍Portal TELEPOLIS.PL przybliża tę ⁤problematykę w⁣ najnowszym artykule, ostrzegając i informując​ czytelników, jakie kroki należy podjąć, aby ⁣zabezpieczyć się⁢ przed nieautoryzowanymi transakcjami. W dzisiejszych czasach, kiedy‌ nasza cyfrowa aktywność jest ściśle ‍związana z naszymi finansami, ‍świadomość ⁣i⁢ prewencja stają​ się⁤ kluczowe. Zapraszamy⁣ do lektury artykułu, który nie tylko⁤ wyjaśnia, ⁣jakie ‍działania podejmuje​ wspomniana aplikacja,⁣ ale również podpowiada, jak możemy uniknąć‍ podobnych⁢ pułapek w‌ przyszłości.
Aplikacje kradnące ​dane bankowe: jak działają i‍ dlaczego są niebezpieczne

Aplikacje kradnące ​dane bankowe: jak działają i⁢ dlaczego​ są niebezpieczne

Odkąd smartfony⁣ stały się ‌naszymi codziennymi ‍towarzyszami, liczba ⁣aplikacji zagrażających bezpieczeństwu naszych​ danych finansowych znacząco wzrosła. Ich⁢ działanie opiera się ⁤przeważnie na zaawansowanych technikach​ socjotechnicznych oraz exploitach, czyli luki w oprogramowaniu, które ⁣pozwalają przestępcom na nieautoryzowany dostęp do urządzeń. ⁢Wśród najpopularniejszych⁤ metod stosowanych przez tego typu złośliwe​ oprogramowanie⁤ można wymienić:

 • Phishing – podszywanie się​ pod legitymację ⁣instytucji ‍finansowych w celu wyłudzenia danych logowania.
 • Spoofing ⁤ – ⁣tworzenie fałszywych⁢ ekranów logowania bankowego lub fałszowanie komunikatów z‌ banku.
 • Keylogging – ‌rejestrowanie klawiszy naciśniętych przez⁣ użytkownika w celu ‍przechwycenia haseł i PIN-ów.
 • Trojany⁢ bankowe –⁤ ukrywanie się⁣ w ⁢urządzeniu i ‌aktywacja w momencie, gdy użytkownik‍ loguje się do swojego ⁤konta‌ bankowego.

Powodów, dla których aplikacje te⁣ są wyjątkowo niebezpieczne, jest‌ wiele. Przede wszystkim, zyskują one dostęp do bardzo wrażliwych danych osobistych i ​finansowych. W rękach przestępców, takie informacje​ mogą prowadzić do ⁢nieautoryzowanych transakcji, kradzieży środków z konta,⁤ a nawet do ‌kradzieży ⁣tożsamości. ​Dodatkowo, zainfekowanie urządzenia‍ może prowadzić do następujących ⁢konsekwencji:

 • Utrata środków ‌ – bezpośrednie wykradzenie pieniędzy z konta bankowego.
 • Pozorne transakcje – można nieświadomie zatwierdzać‌ transakcje, które⁤ wydają się legalne, ale są fałszywe.
 • Utrata zaufania – do instytucji finansowych,⁢ a nawet do samego użytkowania współczesnych technologii.
 • Prawne konsekwencje –⁣ w przypadku ⁣nieumyślnego udostępnienia danych do przestępstw finansowych.

Tabela prezentująca przykładowe objawy zainfekowania smartfona złośliwym ⁣oprogramowaniem:

Objawy zainfekowania Możliwe ‍konsekwencje
Nieautoryzowane transakcje Utrata środków finansowych
Wolne działanie telefonu Ograniczenia w użytkowaniu urządzenia
Pojawiające⁣ się reklamy/pop-upy Uciążliwość i potencjalne zagrożenia
Nieznane aplikacje Ryzyko zwiększenia infekcji

Ochrona przed tego rodzaju zagrożeniami wymaga nieustannej ⁢czujności oraz świadomego korzystania z urządzeń‍ mobilnych. Zalecane jest korzystanie z oficjalnych sklepów ​z aplikacjami, ​instalowanie oprogramowania antywirusowego‍ oraz regularne‌ aktualizacje systemu operacyjnego i ⁣aplikacji.
Jak rozpoznać i zabezpieczyć się przed ⁣złośliwym oprogramowaniem na smartfonie

Jak rozpoznać i zabezpieczyć‍ się przed‍ złośliwym oprogramowaniem na smartfonie

W dzisiejszych ​czasach ⁢nasze smartfony to małe komputery, które są przechowalnią dla wielu⁤ naszych osobistych danych, ‍w tym danych finansowych. Dlatego też, coraz więcej cyberprzestępców kieruje swoje złośliwe⁤ oprogramowanie, zwane⁢ malware,​ właśnie‌ na te urządzenia. Oto kilka ⁣wskazówek, jak rozpoznać potencjalne zagrożenia i co zrobić, aby‌ się przed nimi zabezpieczyć:

 • Ostrożność przy instalacji nowych‌ aplikacji – zawsze pobieraj aplikacje‍ z⁤ oficjalnych ‌sklepów⁣ (Google⁢ Play czy App Store). ‌Sprawdzaj‌ opinie‌ i uprawnienia, które dana​ aplikacja⁢ wymaga przed instalacją.
 • Regularne​ aktualizacje – aktualizuj system ⁢operacyjny oraz ‍aplikacje, które na⁤ nim⁣ działają. Dzięki temu zamykasz ‌potencjalne luki bezpieczeństwa.
 • Używanie​ antywirusów – choć ⁢bywają one przedmiotem debaty,‌ warto zainstalować renomowane oprogramowanie‌ antywirusowe,⁤ które jest⁢ w stanie wykryć i uniemożliwić działanie ⁢malware.
 • Nie klikaj⁢ w‌ podejrzane‍ linki – phishing jest także popularną metodą⁣ rozprzestrzeniania malware; unikaj otwierania linków lub‍ załączników z nieznanych źródeł.

Jeżeli podejrzewasz, że Twoje urządzenie zostało⁤ zainfekowane, niezbędne okażą ‌się ​następujące kroki:

 • Przeskanuj⁣ urządzenie – użyj⁣ antywirusa ⁣do przeprowadzenia pełnego skanowania urządzenia.
 • Ręczne poszukiwania – sprawdź listę zainstalowanych aplikacji⁣ i poszukaj tych, o‌ których nie masz pojęcia ​skąd się wzięły ⁤lub które wydają się podejrzane.
 • Reset do ustawień ⁣fabrycznych – ​jeśli powyższe ⁢kroki nie przyniosą rezultatów,​ rozważ resetowanie​ urządzenia do ustawień fabrycznych, uprzednio zabezpieczając ważne ‌dane.

Działanie Sposób Wartość
Backup‌ danych Korzystanie z chmury lub pamięci zewnętrznej Zabezpieczenie ⁢przed⁤ utratą
Czyszczenie ⁤przeglądarki Wyczyszczenie⁤ historii i ciasteczek Redukcja śladów ⁣aktywności
Factory Reset Ustawienia systemowe -> Reset⁢ danych fabrycznych Powrót ⁣do‍ ustawień początkowych

Usuwanie podejrzanych⁢ aplikacji: krok po kroku

Usuwanie podejrzanych⁤ aplikacji: krok po kroku

Niebezpieczne‍ aplikacje zazwyczaj prześlizgują ⁢się na nasze smartfony ⁣w najmniej ‍oczekiwanych momentach. ​Warto wiedzieć, jak ‍sobie z nimi radzić, by chronić ⁣nie tylko nasze urządzenia, ale również finanse. ‌Oto prosty przewodnik usuwania podejrzanych aplikacji, który⁢ pomoże Ci zachować⁤ bezpieczeństwo cyfrowe.

Krok ⁣1: Przede wszystkim, należy zidentyfikować ​źródło problemu. Zajrzyj do Ustawień swojego telefonu, a następnie ‍wybierz opcję Aplikacje lub Zarządzanie aplikacjami, w zależności od modelu smartfona.⁤ Poszukaj aplikacji, ‍których nie pamiętasz, abyś instalował, lub tych, które wydają się ‍podejrzane. Sprawdź listę​ powiadomień – szkodliwe aplikacje ‍często wysyłają podejrzane powiadomienia.

 • Sprawdź oceny i recenzje​ aplikacji w Sklepie Play czy App Store.
 • Obserwuj nieznane aplikacje wskaźnikiem‍ zużycia baterii i danych. ​

Krok ⁢2: Po zidentyfikowaniu podejrzanej⁤ aplikacji, przystąp do jej usunięcia. W tym celu przytrzymaj ⁤ikonę⁢ aplikacji na ekranie głównym lub w menu aplikacji, aż pojawi się opcja deinstalacji lub⁣ informacja dotycząca aplikacji. Kliknij Odinstaluj, ‍aby usunąć aplikację. ⁢Jeśli ​aplikacja nie oferuje opcji prostego odinstalowania, być ‍może może wykazać się uporczywością – w takich przypadkach skorzystaj ⁣z ‍bezpiecznego trybu.

 • Jeśli ‍nie⁢ możesz odinstalować ‍aplikacji, uruchom ‍telefon w bezpiecznym trybie ‌i spróbuj ponownie.
 • Po usunięciu podejrzanej aplikacji, koniecznie zmień wszelkie hasła, które mogły ⁣zostać skompromitowane.

Ochrona konta bankowego przed cyberprzestępcami: najlepsze praktyki i narzędzia

Ochrona konta bankowego przed cyberprzestępcami: najlepsze ‍praktyki i narzędzia

Ochrona ⁣środków​ znajdujących się na‌ naszych⁣ kontach bankowych w dobie cyfrowej jest‍ równie ważna, ​co zachowanie⁢ czujności w stosunku do ‌naszych ⁣portfeli. Cyberprzestępcy wykorzystują różnorodne metody, aby przejąć kontrolę nad naszymi finansami, a telefony komórkowe często stają się ⁤ich celem. Poniżej prezentujemy kilka najlepszych ⁢praktyk, które mogą pomóc w zachowaniu ⁢bezpieczeństwa bankowości mobilnej:

 • Zainstaluj ‌oprogramowanie antywirusowe – ‍Niektóre aplikacje, ‌które wydają się bezpieczne, ⁣mogą zawierać złośliwe oprogramowanie. Użyj ‌zaufanego antywirusa, aby⁢ regularnie skanować ⁢telefon.
 • Używaj silnych haseł⁤ i dwuskładnikowej autentykacji – Proste hasła to łatwa ​droga do kradzieży środków. Zawsze stosuj długie, skomplikowane ‌hasła i włącz dwuetapową ​weryfikację, jeśli jest⁢ dostępna.
 • Uważaj⁤ na phishing – Nie ⁢klikaj w podejrzane linki czy załączniki otrzymane w wiadomościach ⁢SMS lub e-mail. Cyberprzestępcy często maskują się pod⁢ legitne instytucje,⁤ aby wykraść dane logowania.

Wybierając‌ narzędzia niezbędne do ochrony konta ‍bankowego, warto jest także zwrócić uwagę na te, które oferuje sama instytucja ⁢bankowa lub zewnętrzni dostawcy usług bezpieczeństwa. Poniższa tabela ⁤przedstawia przykładowe rozwiązania,‌ które mogą ​znacząco zwiększyć poziom bezpieczeństwa:

Narzędzie Opis Dostępność
Aplikacje bankowe z funkcją blokady karty Umożliwia szybką reakcję i blokadę ‍karty ⁣przy podejrzeniu nieautoryzowanych transakcji. W aplikacji bankowej
Mobile⁤ Token Używany do‌ weryfikacji⁢ transakcji i logowania, zwiększa bezpieczeństwo dzięki jednorazowemu kodowi. W ‍aplikacji ⁤bankowej
Zarządzanie hasłami Zewnętrzne aplikacje do zarządzania hasłami pomagają ⁤utrzymać silne i unikalne hasła do wszystkich kont. Na ‌rynku aplikacji

Pamiętajmy, że⁤ nasza⁣ czujność i odpowiednie przygotowanie mogą znacząco zmniejszyć ryzyko stania się ‍ofiarą cyberataku. Korzystanie z przedstawionych ‍narzędzi i praktyk to ‍inwestycja w nasze cyfrowe bezpieczeństwo finansowe.

Uwagi końcowe

Podsumowując, istotne jest, aby użytkownicy‌ smartfonów byli świadomi potencjalnych zagrożeń, jakie niosą⁣ ze⁢ sobą niektóre aplikacje.⁤ Warto regularnie ⁢kontrolować zainstalowane‍ programy‍ oraz upewnić się, że pochodzą​ one z bezpiecznych źródeł. Zaleca się także dokładne​ czytanie ⁣warunków korzystania z aplikacji i monitorowanie aktywności kont ⁢bankowych, aby zapobiec nieautoryzowanym ​transakcjom finansowym.‍ Pamiętajmy, że nasza czujność to kluczowa bariera ⁢dla⁢ oszustów pragnących uzyskać ⁢dostęp do ‍naszych zasobów ​finansowych.

Zachęcamy ⁣czytelników do dalszego śledzenia wiadomości w ⁢serwisie TELEPOLIS.PL, gdzie na bieżąco ‌informujemy o nowych⁣ zagrożeniach w cyberprzestrzeni oraz o tym, jak skutecznie zabezpieczyć swoje urządzenia mobilne i prywatne ⁢dane. ⁣Bezpieczeństwo cyfrowe to odpowiedzialność każdego z nas – nie dajmy się zwieść i chronmy nasze finanse przed cyfrowymi złodziejami.

Redakcja⁢ TELEPOLIS.PL.

0 0 votes
Article Rating

Udostępnij

Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
MarianWiewiórka
MarianWiewiórka
23 dni temu

Ten post na temat sztuki jest naprawdę wspaniały i na pewno będę wracał po więcej., Dziękuję za podzielenie się swoimi przemyśleniami na temat kultury i czekam na kolejne posty., Zawsze szukałem więcej informacji o i ten post dostarczył wiele potrzebnych informacji i na pewno podzielę się tym ze znajomymi., To dogłębny omówienie technologii naprawdę pomogło mi zrozumieć temat i na pewno podzielę się tym ze znajomymi., Twoja pasja assemble edukacji naprawdę przebija się przez ten post i na pewno będę wracał po więcej..

Kategorie
———————————–

z-jak-zabawki.pl

Strona: z-jak-zabawki.pl kategoria tematyczna: Zabawki Z-jak-zabawki.pl to sklep internetowy oferujący szeroki wybór zabawek dla dzieci w różnym wieku. W naszej ofercie znajdziesz zarówno klasyczne zabawki,

Czytaj więcej »

fregatakolobrzeg.pl

Strona: fregatakolobrzeg.pl kategoria tematyczna: Turystyka Fregata Kolobrzeg – wypoczynek nad Bałtykiem Zapraszamy na wakacje do Fregaty Kolobrzeg – komfortowego ośrodka wypoczynkowego położonego zaledwie kilka kroków

Czytaj więcej »

pizzakolobrzeg.pl

Strona: pizzakolobrzeg.pl kategoria tematyczna: Kulinarne Pizzakolobrzeg.pl to strona internetowa poświęcona najlepszym pizzom w Kołobrzegu. Nasza restauracja oferuje szeroki wybór smaków, które zadowolą każde podniebienie. Dzięki

Czytaj więcej »

pozyczki-samochodowe.pl

Strona: pozyczki-samochodowe.pl kategoria tematyczna: Finanse Pozyczki-samochodowe.pl to strona internetowa, która oferuje szeroki wybór pożyczek samochodowych dla osób prywatnych oraz firm. Nasza oferta jest skierowana do

Czytaj więcej »

opiniegowork.pl

Strona: opiniegowork.pl kategoria tematyczna: Opinie Opiniegowork.pl to strona internetowa, która oferuje użytkownikom możliwość dzielenia się swoimi opiniami na temat różnych produktów i usług. Na stronie

Czytaj więcej »

pozyczkibezbikonline.pl

Strona: pozyczkibezbikonline.pl kategoria tematyczna: Finanse PozyczkiBezBikOnline.pl to strona internetowa, która umożliwia szybkie i łatwe uzyskanie pożyczki bez konieczności weryfikacji w BIK. Nasza oferta skierowana jest

Czytaj więcej »

leasingkoszalin.pl

Strona: leasingkoszalin.pl kategoria tematyczna: Finanse Leasing Koszalin – Twoje rozwiązanie finansowe! Leasingkoszalin.pl to firma specjalizująca się w oferowaniu kompleksowych rozwiązań finansowych dla firm oraz klientów

Czytaj więcej »

amberkredyt.pl

Strona: amberkredyt.pl kategoria tematyczna: Finanse Amberkredyt.pl to strona internetowa, która pomaga w uzyskaniu kredytu na korzystnych warunkach. Specjalizujemy się w finansowaniu różnego rodzaju potrzeb, takich

Czytaj więcej »

gwardia koszalin kibice

Znaleziony temat: gwardia koszalin kibice Gwardia Koszalin – jak stać się kibicem? Gwardia Koszalin to jedna z najbardziej znanych drużyn piłkarskich w Polsce. Jeśli chcesz

Czytaj więcej »

redakcja interwencji

Znaleziony temat: redakcja interwencji Jak napisać skuteczną interwencję do redakcji? W dzisiejszych czasach media odgrywają bardzo ważną rolę w naszym życiu. Dzięki nim możemy być

Czytaj więcej »

gang warszawski

Znaleziony temat: gang warszawski Jak uniknąć niebezpieczeństwa związanego z gangiem warszawskim? Gang warszawski to jedna z największych i najbardziej niebezpiecznych grup przestępczych w Polsce. Jej

Czytaj więcej »

esto kołobrzeg

Znaleziony temat: esto kołobrzeg W dzisiejszych czasach, gdy informacje przepływają przez nasze życie w zawrotnym tempie, ważne jest, aby umieć je skutecznie przetwarzać. Jednym z

Czytaj więcej »

zawisza doping

Znaleziony temat: zawisza doping Jak skutecznie dopingować zawiszę? Dopingowanie zawiszy może być trudne, ale z odpowiednią wiedzą i technikami można osiągnąć sukces. Oto kilka porad,

Czytaj więcej »

rozliczenie pit po terminie

Znaleziony temat: rozliczenie pit po terminie Rozliczenie PIT po terminie – jak uniknąć kłopotów? Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) to obowiązek każdego podatnika.

Czytaj więcej »

arka kołobrzeg

Znaleziony temat: arka kołobrzeg Arka Kołobrzeg – przewodnik po tej urokliwej miejscowości nad Bałtykiem Informacje ogólne o Kołobrzegu Kołobrzeg to popularna miejscowość wypoczynkowa położona nad

Czytaj więcej »

kołobrzeg sikorskiego 3

Znaleziony temat: kołobrzeg sikorskiego 3 Jeśli szukasz wiadomości z Kołobrzegu, to adres Sikorskiego 3 jest miejscem, które warto odwiedzić. To tutaj znajduje się siedziba wielu

Czytaj więcej »

gmina potworów

Znaleziony temat: gmina potworów Gmina Potworów – atrakcje turystyczne na zachodnim Pomorzu Gmina Potworów, położona na zachodnim Pomorzu, to doskonałe miejsce na wypoczynek dla osób

Czytaj więcej »

lejdi pank koncerty

Znaleziony temat: lejdi pank koncerty Lejdi Pank – legenda polskiej muzyki rockowej Lejdi Pank to zespół, który powstał w 1982 roku w Warszawie. Od tamtej

Czytaj więcej »

oddział psychiatryczny kołobrzeg

Znaleziony temat: oddział psychiatryczny kołobrzeg Oddział psychiatryczny w Kołobrzegu – jak się do niego dostać i co tam czekać? Oddział psychiatryczny w Kołobrzegu to miejsce,

Czytaj więcej »

ubezpieczenia kolobrzeg

Znaleziony temat: ubezpieczenia kolobrzeg Ubezpieczenia w Kołobrzegu – jak wybrać najlepszą ofertę? Kołobrzeg to popularne miasto nad Bałtykiem, które przyciąga turystów nie tylko pięknymi plażami,

Czytaj więcej »

sega dreamcast gry

Znaleziony temat: sega dreamcast gry Sega Dreamcast – jak grać i cieszyć się grami na konsoli? Sega Dreamcast to kultowa konsola, która zadebiutowała na rynku

Czytaj więcej »

wopr koszalin

Znaleziony temat: wopr koszalin Jak korzystać z Input w WOPR Koszalin? WOPR Koszalin to jedno z najnowocześniejszych centrów szkoleniowych w Polsce. Jego zaawansowane technologie pozwalają

Czytaj więcej »

ustronie morskie hotel dla dzieci

Znaleziony temat: ustronie morskie hotel dla dzieci Ustronie Morskie – idealne miejsce na wakacje z dziećmi Ustronie Morskie to malownicze miasteczko położone nad Bałtykiem, które

Czytaj więcej »

lublin noclegi

Znaleziony temat: lublin noclegi Lublin – idealne miejsce na noclegi Dlaczego warto wybrać Lublin na nocleg? Lublin, położony w województwie lubelskim, to miasto bogate w

Czytaj więcej »

kyokushin kołobrzeg

Znaleziony temat: kyokushin kołobrzeg Kyokushin Kołobrzeg – sztuka walki dla każdego Kyokushin Kołobrzeg to jedna z najpopularniejszych szkół karate w Polsce. Jej nazwa pochodzi od

Czytaj więcej »

pociąg kołobrzeg szczecin

Znaleziony temat: pociąg kołobrzeg szczecin Jeśli szukasz aktualnych informacji na temat pociągu kursującego między Kołobrzegiem a Szczecinem, to trafiłeś we właściwe miejsce! W tym artykule

Czytaj więcej »

bez-hezron miasto

Znaleziony temat: bez-hezron miasto Bez-Hezron – małe miasteczko z dużym potencjałem Bez-Hezron to niewielkie miasto położone w malowniczej okolicy, które z pewnością zasługuje na uwagę

Czytaj więcej »

Us?ugi Stolarskie

Nazwa firmy Us?ugi Stolarskie Nazwa: Us?ugi Stolarskie Nip 6711366454 Regon 330411779  Status AKTYWNY  Adres    Brylantowa 5 Miasto  Gościno 78-120 Powiat  kołobrzeski Województwo  ZACHODNIOPOMORSKIE Telefon  

Czytaj więcej »

hotel kołobrzeg aquarius

Znaleziony temat: hotel kołobrzeg aquarius Hotel Aquarius w Kołobrzegu – luksusowy wypoczynek nad morzem Kołobrzeg to jedno z najpiękniejszych miast nadmorskich w Polsce, które przyciąga

Czytaj więcej »
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.