Rozbiórka domu w 2023 – o czym musisz wiedzieć?

Nasza niewiedza w zakresie przepisów Prawa budowlanego może nas słono kosztować. Dlatego zanim przystąpimy do jakichkolwiek prac budowlanych, lepiej upewnić się, że przepisy nam na to pozwalają. W sprawach dotyczących budownictwa najlepiej zawsze sprawdzać odpowiednie zapisy w Prawie budowlanym. Pamiętajmy, że w tym roku zmieniono przepisy normujące zasady stawiania nowych budynków mieszkalnych. Chcesz zburzyć stary budynek i wybudować na posesji nowy dom? Pamiętaj, że zazwyczaj nieruchomość, która wymaga od nas pozwolenia na budowę, może być rozebrana wyłącznie po uzyskaniu zgody na rozbiórkę.

Rozbiórka budynku – co musisz wiedzieć?

Rozbiórka budynku kwalifikowana jest jako część procesu budowlanego. Z tego względu musi być poddawana takim samym zasadom jak np. budowa domu czy jego modernizacja. Co to oznacza? Jeżeli budynek jest gabarytowy, musimy uzyskać pozwolenie na jego rozbiórkę.  W przeciwnym wypadku możemy narazić się na kary finansowe.

Od tej zasady jest oczywiście kilka wyjątków, które wymienimy w dalszej części artykułu. Zasada jest jednak taka, że jeżeli nie potrzebujemy pozwolenia na demontaż, zasadniczo wystarczy nam zgłoszenie rozbiórki.

Kiedy potrzebne nam będzie pozwolenie na rozbiórkę domu?

Pozwolenie na rozbiórkę wymagane jest w kilku przypadkach i uzależnione jest od rodzaju i wielkości budynku. Ważne w tej kwestii jest też umiejscowienie nieruchomości i np. jej odległość od granicy działki. Zasadniczo możemy jednak uznać, że jeżeli nie potrzebowaliśmy do wybudowania domu pozwolenia, nie będziemy go także potrzebowali podczas rozbiórki.

O pozwolenie na rozbiórkę musimy się ubiegać, jeżeli nasz dom:

 • jest większy w najwyższym punkcie niż 8 m
 • jego powierzchnia zabudowy jest większa niż 25 m2
 • jest zabytkiem lub obiektem chronionym
 • znajduje się pod opieką konserwatorską
 • jest usytuowany przy granicy działki
 • jest usytuowany w granicy działki
 • przylega do innego budynku (np. tzw. bliźniak)
 • jest umiejscowiony w odległości od granicy działki mniejszej niż połowa wysokości samego budynku.

O pozwolenie na rozbiórkę budynku będziemy musieli się postarać także wtedy, kiedy budynki będą kwalifikowały się tylko do zgłoszenia rozbiórki. Wyjątek ten dotyka budynków, których rozbiórka może zagrażać środowisku i warunkom wodnym, a także otoczeniu.

Wniosek o rozbiórkę nieruchomości składa się w Starostwie Powiatowym albo w Urzędzie Miasta. Jeśli uzyskamy pozwolenie na rozbiórkę, mamy 3 lata na jej wykonanie. Po tym czasie decyzja o rozbiórce wygasa.

Kary za brak pozwolenia na rozbiórkę

Jeżeli nie posiadamy pozwolenia na rozbiórkę, a mimo to wykonaliśmy demontaż, może nam grozić kara grzywny lub kara pouczenia. Jeżeli rozbiórka dotyczyła obiektu o specjalnym przeznaczeniu, np. zabytku, może nam grozić kara pozbawienia wolności od 2 do 5 lat.

Kiedy nie musimy mieć pozwolenia na rozbiórkę budynku?

Jeżeli pozwolenie na rozbiórkę nie jest od nas wymagane, wystarczy zgłoszenie demontażu do odpowiedniego urzędu. Nie trzeba zgłaszać rozbiórki w przypadku, kiedy budynek:

 • jest niższy niż 8 metrów wysokości (musi on się jednak znajdować w odległości od granicy działki stanowiącej co najmniej połowę wysokości samego budynku)
 • nie mieści się w granicy działki i jest mniejszy niż 8 metrów
 • nie wymagał pozwolenia na budowę (wyłączone są z tej zasady zabytki)
 • nie jest zabytkiem albo budynkiem specjalnym i nie znajduje się pod opieką konserwatora zabytków.

Jakie dokumenty musimy przygotować do rozbiórki budynku?

Jeżeli budynek, który chcemy zdemontować, kwalifikuje się do rozbiórki na podstawie pozwolenia, musimy w urzędzie przedłożyć odpowiednie dokumenty. Są to:

 • zgoda właściciela lub zarządcy budynku na rozbiórkę
 • oryginał lub kopia pełnomocnictwa, jeżeli właściciel budynku jest reprezentowany przez pełnomocnika
 • oryginał albo kopia dowodu opłaty skarbowej za pełnomocnictwo
 • oświadczenie właściciela budynku o tym, że mam prawo do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych
 • oryginał lub kopia pozwolenia na wykonanie rozbiórki metodą wybuchową
 • oryginał wniosku o zgłoszenie rozbiórki budynku
 • projekt rozbiórki budynku
 • opis planowanych robót rozbiórkowych (ich rodzaj, sposób wykonania, użyte narzędzia itp.)
 • szkic umieszczenia obiektu do rozbiórki
 • deklaracja o zachowaniu bezpieczeństwa i zasad BHP podczas rozbiórki budynku.

 

Pamiętaj, że o pomoc w załatwieniu formalności, zawsze możesz poprosić rzeczoznawcę budowlanego!

0 0 votes
Article Rating

Popularne

Udostępnij

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Kategorie
———————————–