Connect with us

Published

on

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności umiarkowanej lub pełnej, a także ich opiekunom. Jego wysokość ma pokryć wydatki związane z opieką nad osobą niepełnosprawną, wliczając w to również specjalistyczne leki, środki higieniczne, czy rehabilitację. Ze względu na spory koszt specjalistycznego leczenia, kwota ta nieraz nie pokrywa wszystkich niezbędnych wydatków, jednak jest dużym wsparciem dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Kwota tego świadczenia ulega co jakiś czas zmianie, a to ze względu na wzrost minimalnego wynagrodzenia i cen na produkty spożywcze oraz usługi. W jaki sposób przyznaje się świadczenie pielęgnacyjne i kto może je otrzymać?

Zasiłek pielęgnacyjny – dla kogo?

O zasiłek pielęgnacyjny można ubiegać się wówczas, gdy jesteśmy osobą niepełnosprawną lub gdy sprawujemy opiekę nad taką osobą. Oczywiście, nie są to wszystkie kryteria, na podstawie których przyznaje się takie świadczenie. Mówiąc prościej, nie wystarczy być osobą niepełnosprawną, należy bowiem spełniać szereg warunków, a każdy z nich powinien być udokumentowany.

Na początku uściślijmy, komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne. Otóż zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się osobie, która na potrzebę całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną, rezygnuje z wykonywania pracy zarobkowej. Należy zaznaczyć, że nie może ona przy tym ani starać się o nową pracę, ani figurować w rejestrze osób bezrobotnych w Urzędzie Pracy i pobierać z tego tytułu zasiłek dla bezrobotnych. Opiekunem najczęściej jest rodzic, który sprawuje opiekę nad dzieckiem z niepełnosprawnością, ale może to też być osoba z rodziny lub bliski, przy czym niepełnosprawność ta powinna być orzeczona przez lekarza, który oprócz tego określa stopień tej niepełnosprawności. Na zasiłek pielęgnacyjny mogą liczyć osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

W jaki sposób złożyć wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego?

W celu otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego, wymagane jest złożenie wniosku o ustalenie prawa do niego, a więc de facto – o jego przyznanie. Wniosek taki jest zwykle dostępny do pobrania ze strony internetowej właściwego urzędu gminu lub miasta bądź podlegającego mu ośrodka pomocy społecznej. Do wniosku należy załączyć wszystkie posiadane dokumenty, które potwierdzają spełnienie poszczególnych kryteriów w przyznawaniu zasiłku pielęgnacyjnego. Wśród nich z pewnością powinno się znaleźć orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez lekarza specjalistę, który stwierdza w nim jaki konkretnie jest stopień tej niepełnosprawności. W przypadku braku jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów, osoba wnioskująca ma czas na jego przygotowanie i dostarczenie.

Odmowa wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego – co dalej?

Nie każdy wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego jest zawsze rozpatrywany pozytywnie. Zdarza się, że niektóre wnioski, z powodu braku spełnienia niektórych kryteriów, zostają odrzucone, co kończy procedurę roszczeniową. Może tak się zdarzyć w sytuacji, gdy osoba wnioskująca pobiera już podobne świadczenie poza granicami kraju lub ma prawo do takiego świadczenia w danym kraju. Z podobną odpowiedzią mogą spotkać się opiekunowie, którzy są zatrudnieni lub pobierają zasiłek dla bezrobotnych. Bywa też, że lekarz orzecznik wyznaczony przez ZUS kwestionuje stopień niepełnosprawności pomimo posiadanego orzeczenia lekarskiego. Jeśli z tych lub podobnych powodów wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie, należy – w zależności od powodu odrzucenia wniosku – zmienić swoją sytuację prawną (np. wyrejestrować się z Urzędu Pracy) czy wystąpić o ponowne rozpatrzenie sprawy przez komisję lekarską, gdy ZUS kwestionuje orzeczony wcześniej stopień niepełnosprawności.

5 1 vote
Article Rating
Continue Reading
Click to comment
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Warto przeczytać

Czy podłogówka jest lepsza od ogrzewania tradycyjnego?

Published

on

Czy podłogówka jest lepsza od ogrzewania tradycyjnego?

Nie da się ukryć, że zarówno podłogówka, jak i również ogrzewanie tradycyjne to bardzo wartościowe systemy grzewcze, które warto zastosować w swoim domu jednorodzinnym. Niemniej, jednak nieco różnią się od siebie, dlatego też należy dokładnie przeanalizować wszystkie ich mocne oraz słabe strony, aby wybrać ten odpowiedni. W ostatnim czasie ogrzewanie podłogowe jest coraz częściej stosowane, zwłaszcza u inwestorów, którzy posiadają jednorodzinne domy.

(więcej…)

0 0 votes
Article Rating
Continue Reading

Warto przeczytać

Odpowiedni stan maszyn rolniczych podstawą działalności rolnika

Published

on

Odpowiedni stan maszyn rolniczych podstawą działalności rolnika

Rolnictwo to jedna z najważniejszych gałęzi gospodarki. Bez wystarczającej produkcji rolnej, ludzkość zwyczajnie będzie głodować. Z uwagi na ogromne zapotrzebowanie na produkty rolne, rolnicy dokładają wszelkich starań, by właściwie użytkować zarówno swoje grunty, jak i swoje maszyny. Bez dobrych maszyn rolniczych nie ma mowy o wysokich zbiorach. Oprócz samego zakupu maszyn, niezmiernie istotne jest odpowiednia dbałość o nie.

(więcej…)

0 0 votes
Article Rating
Continue Reading

Warto przeczytać

Leasing na używane maszyny stolarskie

Published

on

Leasing na używane maszyny stolarskie

Rozkręcając działalność w branży, która wymaga bardziej kosztownego sprzętu, wybór używanego urządzenia może być tym optymalnym. Wydajne sprzęty dobrej jakości to podstawa w branży stolarskiej. Możesz odkładać gotówkę, wziąć kredyt lub zdecydować się na leasing. Poniżej omówimy to ostatnie rozwiązanie.

(więcej…)

0 0 votes
Article Rating
Continue Reading

Popularne

Copyright © 2021 ale24.pl