Akt oskarżenia w sprawie twórców pozabankowego przedsiębiorstwa zajmującego się udzielaniem tzw. chwilówek

Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do Sądu Rejonowego w Tychach akt oskarżenia przeciwko 4 założycielom pozabankowego przedsiębiorstwa zajmującego się udzielaniem pożyczek tzw. „chwilówek”. Osoby te działały bez stosownego zezwolenia. Prowadziły również w nierzetelny sposób księgi rachunkowe, przy czym w okresie objętym zarzutami przez ich ręce przepłynęło łącznie ponad 100 mln złotych.

Podział ról

Oskarżonym zarzucono popełnienie 14 przestępstw związanych z nielegalnym prowadzeniem działalności bankowej oraz gromadzeniem – bez stosownego zezwolenia – środków finansowych od osób fizycznych, celem ich wykorzystania do udzielania pożyczek, tzw. chwilówek. Zarzucane czyny objęły również nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych wykorzystywanych w tym procederze firm „Chwilówka Polska” spółka cywilna, P.U.H. „Nobiles 2” spółka cywilna i Pośrednictwo Finansowe „Kredyty Chwilówki” spółka z o.o.

Ustalono, że firmy zaangażowane w przestępczy proceder były ze sobą ściśle powiązane osobowo i kapitałowo. Osoby nimi zarządzające precyzyjnie ustaliły role, jakie każda z nich miała odegrać w procederze przestępczym. W ramach ustalonego podziału ról „Chwilówka Polska” miała się zajmować pozyskiwaniem z rynku środków finansowych od inwestorów, P.U.H. „Nobiles 2” udzielaniem „chwilówek”, a spółka z o.o. Pośrednictwo Finansowe „Kredyty Chwilówki” prowadzeniem dla obu tych firm usług windykacyjnych oraz wyszukiwaniem osób chętnych do zawierania umów pożyczek.

W latach 2011-2013 „Chwilówka Polska” i P.U.H. „Nobiles 2” oferowały swoim klientom, na terenie całego kraju, „chwilówki” w wysokości od 50 zł do 1 tys. zł. Reklamowały przy tym swoje usługi w lokalnych czasopismach, jak również na stronach internetowych. Ich oferta była skierowana do szerokiego grona klientów, ponieważ o przyznanie pożyczki mogły się ubiegać także osoby fizyczne nieposiadające zdolności kredytowej. Pożyczki nie były oprocentowane, ale w przypadku ich niespłacenia w terminie, od pożyczonych środków były naliczane odsetki według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej czterokrotność kredytu lombardowego, tj. ok 10%.

Pozorne umowy

Do udzielania pożyczek wykorzystywano środki finansowe pozyskiwane wcześniej od inwestorów, z którymi zawierano umowy pośrednictwa finansowego. W ramach tych umów inwestorzy zobowiązali się wpłacać na konta „Chwilówki Polskiej” i P.U.H. „Nobiles 2” określone kwoty, natomiast osoby zarządzające tymi firmami miały inwestować środki poprzez udzielanie swym klientom wysokooprocentowanych pożyczek.

Ustalono jednak, że oskarżeni czerpali zysk z samego obrotu pozyskanym na rynku kapitałem. Zawierane przez nich umowy miały charakter pozorny i stanowiły tylko formalną podstawę do dysponowania udzielonymi im przez inwestorów środkami. Dysponowano nimi – bez wiedzy inwestorów – zgodnie z opracowaną wcześniej strategią biznesową zakładającą wypracowanie zysku pochodzącego z obrotu skumulowanym kapitałem. Aby zamaskować te działania w księgach rachunkowych przedsiębiorstw nie ewidencjonowano wszelkich operacji finansowych związanych z udzielaniem i spłatą pożyczek.

W okresie objętym zarzutami „Chwilówka Polska” i „Nobiles 2” przyjęły na swoje rachunki bankowe oraz bezpośrednio do kas wpłaty pochodzące od ponad 3.600 inwestorów, w łącznej wysokości 108 mln złotych.

Jedynie część tych środków została przeznaczona w celu udzielenia pożyczek- „chwilówek”. Pozostałe trafiały bowiem na rachunki osobiste oskarżonych i były przez nich wykorzystywane do różnych celów.

Przestępcom grozi do 5 lat więzienia

W toku postępowania dokonano zabezpieczenia majątkowego na mieniu podejrzanych na łączną kwotę 4 mln złotych poprzez ustanowienie hipotek na należących do nich nieruchomościach.

Czyny zarzucone oskarżonym zakwalifikowano jako przestępstwa z art. 171 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe i z art. 77 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5 i grzywną w wysokości do 10 mln złotych.

 

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

0 0 votes
Article Rating

Popularne

Udostępnij

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Kategorie
———————————–