Connect with us

Published

on

Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do Sądu Rejonowego w Tychach akt oskarżenia przeciwko 4 założycielom pozabankowego przedsiębiorstwa zajmującego się udzielaniem pożyczek tzw. „chwilówek”. Osoby te działały bez stosownego zezwolenia. Prowadziły również w nierzetelny sposób księgi rachunkowe, przy czym w okresie objętym zarzutami przez ich ręce przepłynęło łącznie ponad 100 mln złotych.

Podział ról

Oskarżonym zarzucono popełnienie 14 przestępstw związanych z nielegalnym prowadzeniem działalności bankowej oraz gromadzeniem – bez stosownego zezwolenia – środków finansowych od osób fizycznych, celem ich wykorzystania do udzielania pożyczek, tzw. chwilówek. Zarzucane czyny objęły również nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych wykorzystywanych w tym procederze firm „Chwilówka Polska” spółka cywilna, P.U.H. „Nobiles 2” spółka cywilna i Pośrednictwo Finansowe „Kredyty Chwilówki” spółka z o.o.

Ustalono, że firmy zaangażowane w przestępczy proceder były ze sobą ściśle powiązane osobowo i kapitałowo. Osoby nimi zarządzające precyzyjnie ustaliły role, jakie każda z nich miała odegrać w procederze przestępczym. W ramach ustalonego podziału ról „Chwilówka Polska” miała się zajmować pozyskiwaniem z rynku środków finansowych od inwestorów, P.U.H. „Nobiles 2” udzielaniem „chwilówek”, a spółka z o.o. Pośrednictwo Finansowe „Kredyty Chwilówki” prowadzeniem dla obu tych firm usług windykacyjnych oraz wyszukiwaniem osób chętnych do zawierania umów pożyczek.

W latach 2011-2013 „Chwilówka Polska” i P.U.H. „Nobiles 2” oferowały swoim klientom, na terenie całego kraju, „chwilówki” w wysokości od 50 zł do 1 tys. zł. Reklamowały przy tym swoje usługi w lokalnych czasopismach, jak również na stronach internetowych. Ich oferta była skierowana do szerokiego grona klientów, ponieważ o przyznanie pożyczki mogły się ubiegać także osoby fizyczne nieposiadające zdolności kredytowej. Pożyczki nie były oprocentowane, ale w przypadku ich niespłacenia w terminie, od pożyczonych środków były naliczane odsetki według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej czterokrotność kredytu lombardowego, tj. ok 10%.

Pozorne umowy

Do udzielania pożyczek wykorzystywano środki finansowe pozyskiwane wcześniej od inwestorów, z którymi zawierano umowy pośrednictwa finansowego. W ramach tych umów inwestorzy zobowiązali się wpłacać na konta „Chwilówki Polskiej” i P.U.H. „Nobiles 2” określone kwoty, natomiast osoby zarządzające tymi firmami miały inwestować środki poprzez udzielanie swym klientom wysokooprocentowanych pożyczek.

Ustalono jednak, że oskarżeni czerpali zysk z samego obrotu pozyskanym na rynku kapitałem. Zawierane przez nich umowy miały charakter pozorny i stanowiły tylko formalną podstawę do dysponowania udzielonymi im przez inwestorów środkami. Dysponowano nimi – bez wiedzy inwestorów – zgodnie z opracowaną wcześniej strategią biznesową zakładającą wypracowanie zysku pochodzącego z obrotu skumulowanym kapitałem. Aby zamaskować te działania w księgach rachunkowych przedsiębiorstw nie ewidencjonowano wszelkich operacji finansowych związanych z udzielaniem i spłatą pożyczek.

W okresie objętym zarzutami „Chwilówka Polska” i „Nobiles 2” przyjęły na swoje rachunki bankowe oraz bezpośrednio do kas wpłaty pochodzące od ponad 3.600 inwestorów, w łącznej wysokości 108 mln złotych.

Jedynie część tych środków została przeznaczona w celu udzielenia pożyczek- „chwilówek”. Pozostałe trafiały bowiem na rachunki osobiste oskarżonych i były przez nich wykorzystywane do różnych celów.

Przestępcom grozi do 5 lat więzienia

W toku postępowania dokonano zabezpieczenia majątkowego na mieniu podejrzanych na łączną kwotę 4 mln złotych poprzez ustanowienie hipotek na należących do nich nieruchomościach.

Czyny zarzucone oskarżonym zakwalifikowano jako przestępstwa z art. 171 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe i z art. 77 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5 i grzywną w wysokości do 10 mln złotych.

 

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

0 0 votes
Article Rating
Continue Reading
Click to comment
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Aktulności

WOŚP i akcja zbierania nakrętek, dwie akcje jeden cel.

Published

on

WOŚP i akcja zbierania zakrętek, dwie akcje jeden cel.

Pomogą powinno się cały rok nie tylko na granicy grudzień- styczeń dla WOŚP, pomagajmy zawsze i każdemu.

(więcej…)

0 0 votes
Article Rating
Continue Reading

Aktulności

Alimenty: patologie i nieszczęścia

Published

on

Alimenty: patologie i nieszczęścia

Zaostrzenie kodeksu karnego wprowadzone 31 maja 2017 r. nie przyczyniło się do poprawienia ściągalności alimentów. Organy upoważnione do jego egzekwowania po prostu tego nie robią

(więcej…)

0 0 votes
Article Rating
Continue Reading

Aktulności

Od 1 października kolei w układzie jazdy

Published

on

Od 1 października koleje w katalogu jazdy

Od czwartku 1 października, Komunikacja Miejska dokonuje zmian w obecnym rozkładzie jazdy. Rozkład do wglądu znajduje się na ścianie internetowej spółki www.km.kolobrzeg.pl natomiast na Facebooku. Od rana na odpoczynkach pojawią się nowe rozkłady, kiedy również jednocześnie zostanie zaktualizowana aplikacja Mybus. Nowości w katalogu jazdy dotyczą głównie zwiększenia ilości kursów w porach porannych i popołudniowych, o co wnioskowali mieszkańcy Kołobrzegu.

0 0 votes
Article Rating
Continue Reading

Popularne

Copyright © 2021 ale24.pl