Nawet 445 Zł Wsparcia Na Zakup Podręczników Dla Młodzieży Niepełnosprawnej

Nawet 445 Zł Oparcia Na Zakup Podręczników Dla Młodzieży Niepełnosprawnej Rząd finalizuje prace nad programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w organizacji dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Tym zupełnie program obejmie lata 2020-22, i jego budżet wyniesie 54 mln zł. Projekt uchwały Rady Ministrów w współczesnej sytuacji zaopiniuje Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Lokalnego na najkrótszym posiedzeniu (obiegowym) 30 kwietnia.

Projekt uchwały rządu dotyczy dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej w drugich trzech latach szkolnych.
Z dofinansowania będzie potrafiła zastosować młodzież z niepełnosprawnościami, przekonująca się w grupach ponadpodstawowych (zarówno kształcenia społeczne i stałe).
Łączna pula wsparcia wyniesie 54 mln zł, więc po około 18 mln zł rocznie, wypłacanych ze sposobów rezerwy celowej budżetu państwa.

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w organizacji dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2020-22, który stanowi uchwalić Radę Ministrów, nie jest różny. W latach ubiegłych stanowił on szybko robiony na zasadzie przyjmowanej corocznie uchwały.

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w organizacji dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2020-22, który stanowi uchwalić Radę Ministrów, nie jest różny. W latach ubiegłych stanowił on szybko robiony na zasadzie przyjmowanej corocznie uchwały.

Teraz ale w kontraktu z tym, że wysokość dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych czy ćwiczeniowych nie zamieni się, a prognozy liczby uczniów niepełnosprawnych uprawnionych do otrzymania usłudze są stabilne, Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło decyzję o zmiany formuły programu z jednorocznej na trzyletnią – czytamy w uzasadnieniu.

Nie zmieniły się nawet kwoty wsparcia, dlatego obradujący Zespół ds. Edukacji Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego nie był co do niego ogromniejszych odpowiedzialności i pozytywnie go zaopiniował.

– Na momencie konsultacji mieliśmy drobne pytania i pomocy do zaproponowanych rozwiązań, jednak po ich czemuś na tym zespole w porządku obiegowym wydaliśmy pozytywną opinię – mówi Anna Grygierek, burmistrz Strumienia, współprzewodnicząca zespołu.

Znaczy to, iż na opracowanym na 30 kwietnia posiedzeniu KWRiST projekt zostanie uznany.

Program istotny, ale bez zmian

Projekt uchwały Rady Ministrów określa wysokość dofinansowania zakupu podręczników zarówno do kształcenia ogólnego, kiedy i uczenia w zawodach, w ostatnim przepisów do kształcenia specjalnego, zbliżonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. nauki i wychowania, a oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla studentów niepełnosprawnych, chodzących do nauk ponadpodstawowych. Ramy czasowe? Lata 2020, 2021 i 2022.

Razem z nim dofinansowanie ma mieć:

– do 225 zł – dla studentów z niepełnosprawnością intelektualną w tytule umiarkowanym lub całym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, chodzących do nauki specjalnej przysposabiającej do lektury;

– do 390 zł – dla studentów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w tytule lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w obecnym z afazją, z autyzmem,
z systemem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi tego typu, chodzących do nauk branżowych Plus i II stopnia;

– do 445 zł – dla studentów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w tytule lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w obecnym z afazją, z autyzmem, z systemem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi tego typu, chodzących do trzyletniego i czteroletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego i pięcioletniego technikum, a i klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, uczniów liceum sztuk plastycznych, klas ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas dotychczasowego liceum plastycznego realizowanych w liceum sztuk plastycznych lub klas dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych realizowanych w liceum sztuk plastycznych.

zobacz również Nawet 445 zł wsparcia na zakup podręczników dla młodzieży niepełnosprawn

0 0 votes
Article Rating

Udostępnij

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Kategorie
———————————–