Jak prawidłowo zorganizować wycieczkę szkolną?

Wycieczki szkolne to bardzo ważny element pracy wychowawczej każdego nauczyciela. Wycieczki są organizowane, aby uczniom urozmaicić zajęcia szkolne, lepiej zintegrować klasę i oczywiście, aby uczniowie poznali coś nowego, atrakcyjnego. Jednak aby wycieczka się udała, należy wcześniej załatwić bardzo dużą ilość spraw organizacyjnych.

 

Zasady organizowania wycieczek szkolnych.
Aby zorganizować wycieczkę, należy przede wszystkim prowadzić bardzo rzetelnie jej dokumentację. Na początku potrzebne będzie ustalenie kierownika wycieczki, czyli osoby odpowiedzialnej za jej przebieg.
Do obowiązków kierownika wycieczki należy ustalenie wspólnie z innymi opiekunami planu przebiegu wycieczki.
Na etapie wstępnym należy przede wszystkim ustalić:
– jakie są możliwości finansowe rodziców oraz ich wstępną zgodę na trasę wycieczki,
– określenie środka lokomocji,
– ustalenie warunków żywieniowych oraz noclegowych,
– sporządzenie wstępnego kosztorysu,
– ustalenie listy osób biorących udział w wycieczce,
– przydział opiekunów do grup,
– ustalenie celów i założeń programowych wycieczki.

Kiedy już to wszystko zostanie ustalone oraz sprecyzowane można przystąpić do opracowania harmonogramu i szczegółowego programu, oraz wypełnienia karty wycieczki.
W tym celu musimy zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym:
– uzyskać zgodę dyrektora szkoły lub w szczególnych przypadkach kuratora oświaty,
– określić szczegółowe zadania dla opiekunów w zakresie realizacji programu, zapewnienia uczestnikom wycieczki pełnej opieki oraz bezpieczeństwa,
– zaznajomić wszystkich opiekunów z zasadami bezpieczeństwa oraz regulaminem, który muszą obowiązkowo podpisać,
– ustalić sposób identyfikacji uczestników wycieczki przez opiekunów,
– zorganizować zebranie wszystkich uczestników wycieczki, uczniów, opiekunów, rodziców,
– opracować i podpisać wspólnie z uczniami kontrakt uczestnika obowiązujący na wycieczce,
– ustalić osobę odpowiedzialną podczas wycieczki za apteczkę pierwszej pomocy,
– ubezpieczyć wycieczkę, jeżeli wyjazdy nie wchodzą w skład podstawowej polisy ubezpieczeniowej zawartej przez szkołę,
– ustalenie sposobu stałej łączności ze szkołą i rodzicami.

Podczas trwania wycieczki na kierowniku i opiekunach też spoczywają obowiązki, które mają zapewnić komfort i bezpieczeństwo wyjazdu. Zalicza się do nich przede wszystkim:
– zapewnienie warunków zrealizowania planów wycieczki,
– nadzór nad bezpieczeństwem uczestników oraz przestrzeganiem regulaminu wycieczki,
– organizacja czasu wolnego zgodnie z zainteresowaniami uczestników.

Co powinien wiedzieć rodzic?
Rodzice od samego początku powinni brać aktywny udział w organizowaniu wyjazdu. Do nich powinno należeć współdecydowanie o kosztach i formie wyjazdu. Rodzice muszą wyrazić zgodę na wyjazd dziecka na wycieczkę oraz pokrycie jej kosztów. Kierownik wycieczki musi zorganizować spotkanie ze wszystkimi uczestnikami wyjazdu, aby przedyskutować najważniejsze sprawy i przedstawić regulamin wyjazdu do zatwierdzenia.
Wycieczki szkolne powinny być bardzo dobrze zorganizowane, tak żeby uniknąć ewentualnych bardzo nieprzyjemnych wydarzeń oraz konsekwencji.

 

Artykuł powstał przy współpracy z bus-transport.eu
0 0 votes
Article Rating

Popularne

Udostępnij

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Kategorie
———————————–