Przydatne Szkoły

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu

Przedstawiamy Państwu Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu!

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu znajduje się przy ulicy Portowej 37.

Szkoła ta funkcjonuje od 1945 roku.

Celem Szkoły jest:

1. Zapewnienie uczniom warunków umożliwiających optymalny rozwój umysłowy, emocjonalny, społeczny, fizyczny w oparciu o realizowaną podstawę programową kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz predyspozycji i możliwości psychofizycznych;

2. stworzenie uczniom warunków umożliwiających rozwój ich talentów i zainteresowań;

3. rozwijanie umiejętności społecznych, współdziałania w pracy zespołowej;

4. rozwijanie wrażliwości moralnej, otwartości na poglądy i potrzeby innych ludzi, chęci udziału w działaniach na rzecz innych;

5. rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, kulturowej, regionalnej, etnicznej;

6. rozbudzanie w uczniach potrzeby poszukiwania wiedzy, samokształcenia, korzystania z dzieł myśli ludzkiej i dóbr kultury oraz zdolności twórczego myślenia;

7. rozwijanie umiejętności rozumienia i poznawania samego siebie, znajdowania swojego miejsca w grupach społecznych, przyjmowania odpowiedzialności za siebie i innych;

8. kształtowanie racjonalnego podejścia do problemów rozwojowych, życiowych i umiejętności rozwiązywania ich, z uwzględnieniem umiejętności poszukiwania pomocy w radzeniu sobie z nimi.

Szkoła zapewnia:

1. Opiekę nad dziećmi.

2. Optymalne warunki do nabywania wiedzy i umiejętności przydatnych w życiu.

3. Kształcenie dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

4. Dostosowanie wymogów do możliwości ucznia.

5. Rozwijanie zdolności i twórczości dzieci.

6. Indywidualne podejście do każdego ucznia.

7. Systematyczne diagnozowanie zagrożeń związanych z trudnościami w nabywaniu wiedzy.

8. Pomoc osobom niepełnosprawnym oraz uczenie innych pomocy.

9. Kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci.

10. Ogranizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Uczeń ma obowiązek:

 

Z szacunkiem odnosić się do symboli państwowych (godło, flaga, hymn), szkolnych (sztandar szkolny) i religijnych.
Godnie uczestniczyć w ceremoniach szkolnych (rozpoczęciu i zakończeniu roku szkolnego,ślubowaniu klas pierwszych i absolwentów szkoły, apelach okolicznościowych).
Szanować dobre imię i własność innych osób (okazywać szacunek nauczycielom i pracownikom szkoły oraz gościom odwiedzającym szkołę).
Otaczać szczególną troską uczniów klas młodszych.
Postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbać o honor i tradycję szkoły.
Zachowywać się kulturalnie w szkole i poza nią, nie propagować negatywnych ideologiii zachowań.
Rozmawiać z pracownikami szkoły w postawie stojącej, nie trzymając rąk w kieszeni.
Dbać o piękno mowy ojczystej, używać języka kulturalnego pozbawionego wulgaryzmów.

 

W szkole tej realizowane są różne programy profilaktyczne, m.in.:

 

Profilaktyka higieny jamy ustnej
Zapobieganie wadom postawy
Profilaktyka wszawicy.
Zasady zdrowego odżywiania.
Zasady udzielania I pomocy – PSP.
Kształtowanie prawidłowego zachowania i nawyków w sytuacji zagrożenia życia – wyjście do PSP.
Profilaktyka zdrowego trybu życia zawierająca zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną.
Profilaktyka palenia tytoniu.
Profilaktyka wszawicy.
Lekcje z zastosowaniem alkogogli i narkogogli SANEPID.
Promocja zdrowego i świadomego jedzenia.

 

W szkole tej mają możliwość kształcenia dzieci, które posiadają różnorodne orzeczenia lub jakikolwiek stopień niepełnosprawności.

Szkoła ta jest otwarta dla wszystkich uczniów!

 

Lub zachęcamy do samodzielnego obejrzenia tej szkoły!

Zapewniamy Państwa, że kadra nauczycielska jest tam odpowiednio wyszkolona do pracy z każdym uczniem (pełnosprawnym oraz niepełnosprawnym)!

Napisz komentarz podziel się z innymi swoimi odczuciami anonimowo:

 

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments