To koniec BOR! Nowa formacja gotowa do działania.

Po likwidacji Biura Ochrony Rządu czas na nową formacje, która przejmie ich zadania. Czy oznacza to koniec kompromitacji i wstydu?

Jedną z najbardziej zaskakujących wiadomości w tym roku okazało się zamknięcie Biura Ochrony Rządu, które nastąpiło 1 lutego. Nową formacje, której głównym zadaniem będzie ochrona najważniejszych osób i obiektów w państwie, odnajdziemy pod nazwą Służby Ochrony Państwa. Jak donosi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nowa farmacja będzie znacznie liczniejsza i lepiej wyposażona, a funkcjonariusze byłego już Biura Ochrony Rządu, którzy pozostali na dotychczasowych stanowiskach wykonawczych nie stracą finansowo przechodząc pod nową nazwę. O powołaniu nowej formacji informuje ustawa z grudnia 2017 roku, która ściśle dotyczy nowej formacji ochronnej.

Plan, który obecnie realizuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zakłada systematyczne zwiększanie stanu etatowego formacji, która docelowo ma osiągnąć poziom 3000 funkcjonariuszy. W pierwszym miesiącu tego roku przyjętych do służby zostało, aż 36 nowych funkcjonariuszy. Zmienione zostać mają także zasady naboru nowych funkcjonariuszy do Służby Ochrony Państwa. Będą one umożliwiać pozyskiwanie do służby funkcjonariuszy pracujących aktualnie w innych formacjach mundurowych, takich jak Policja czy Straż Graniczna. Nowe przepisy mówią także o możliwości przebadania kandydatów i funkcjonariuszy już pracujących wariografem, czyli inaczej zwanym wykrywaczem kłamstw. Praktyka tak jest często stosowana podczas naboru do innych służb mundurowych jednak w trakcie aplikowania do Biura Ochrony Rządu nie była dotychczas wykorzystywana.

Tak radykalna reforma w Biurze Ochrony Rządu według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji była konieczna. Według przeprowadzonych przez ministerstwo audytów dotychczasowa formacja pełna była zaniedbań i zaniechań wynikających przede wszystkim z dramatycznego niedofinansowania jej budżetu. Pieniądze jakie uzyskiwało Biuro Ochrony Rządu były doraźne i nie pozwalały na planowanie odpowiednich inwestycji. Mimo, że rząd Prawa i Sprawiedliwości systematycznie zwiększał ich budżet, wymagana była odpowiednia reforma tej jednostki. Planowany budżet Służby Ochrony Państwa na 2018 rok wynosi ponad 237 milionów złotych, a formacja została objęta Programem Modernizacji Służb. Na nowoczesny sprzęt, inwestycje i podwyżki do 2020 roku Służba Ochrony Państwa otrzyma ponad 100 milionów złotych.

Do tej pory Biuro Ochrony Rządu było całkowicie pozbawione możliwości aktywnego pozyskiwania informacji o zagrożeniach, czyli mogło podejmować działania profilaktyczne, które zostały uznane za niewystarczające z perspektywy specyfiki obecnych zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa. Nowa ustawa pozwoli Służbie Ochrony Państwa na wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych, a w uzasadnionych przypadkach na korzystanie z pomocy innych formacji mundurowych, takich jak Policja, Straż Graniczna i Żandarmeria Wojskowa.

W końcu doprecyzowana została także kwestia, którzy z zagranicznych gości przybywających do Polski, otrzymają ochronę polskich funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Z ustawy wynika, że będą to delegacje, w których znajdują się głowy państw, szefowie rządów i ich zastępcy, przewodniczący parlamentów lub izb parlamentów oraz ministrowie spraw zagranicznych. Istnieje także możliwość poszerzenia tej listy w razie zajścia takiej potrzeby.

Biuro Ochrony Rządu największą porażkę ponosiło na dwóch ustawowych jego zadaniach, czyli ochronie polskich przedstawicielstw dyplomatycznych oraz obiektów i urządzeń o szczególnym znaczeniu. Pracownicy Służby Ochrony Państwa mają robić to skuteczniej, a lista obiektów, które znajdą się pod jej ochroną została mocno rozszerzona. Na podstawie nowej ustawy ochronie podlegały będą nie tylko obiekty służące Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, ministrowi właściwemu do Spraw Wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do Spraw Zagranicznych, ale także wskazanym w decyzji ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych inne obiekty państwowe. Obecnie za bezpieczeństwo obiektów administracji rządowej odpowiedzialne są najczęściej prywatne firmy ochroniarskie, które nie są w stanie zapewnić odpowiedni standard ochrony. Służba Ochrony Państwa ma za zadanie przejęcie od nich obiektów administracji rządowej oraz skuteczne zapewnienie ochrony tych budynków.

Codzienną pracą Służby Ochrony Państwa, tak samo jak dotychczas, będzie kierował komendant, jednak według nowej ustawy otrzyma on status centralnego organu administracji rządowej. Tytuł ten ma przyspieszyć i usprawnić proces decyzyjny. Komendant Służb Ochrony Państwa będzie określał zakres ochrony, jakim należy objąć określoną osobę, czym do tej pory zajmował się Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. O przypadkach nadania ochrony dla osób, które nie są wymienione bezpośrednio w ustawie, decydował będzie właściwy minister do Spraw Wewnętrznych.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Kategorie
———————————–