Polska Relaks Warto zobaczyć

Zabrze. Miasto kontrastów

Zabrze to miasto wielu kontrastów. Z jednej strony silnie rozwinięty przemysł, z drugiej – piękne parki miejskie i ogromna ilość terenów zielonych. Nie brak tu zabytkowych kościołów oraz innych zabytków związanych z przemysłem, jak osiedla robotnicze czy zabytkowe kopalnie.

Ten wieki ośrodek górniczo – przemysłowy położony jest na Wyżynie Katowickiej, w zachodniej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Graniczy z innymi znanymi z przemysłu miastami: Bytomiem, Rudą Ślaską oraz z Gliwicami.

Zabrze powstało jako zlepek dawnych osad o rolniczym charakterze, na terenie których w XIX wieku zaczęły powstawać wielkie zakłady przemysłowe. W 1922 roku Zabrze uzyskały prawa miejskie i od tej pory stopniowo powiększało swe granice. W 1927 roku do Zabrza przyłączono Biskupice, Zaborze oraz Maciejów. Po wojnie miasto znów powiększyło swój obszar. Tym razem włączono do miasta Mikulczyce, Rokitnicę, Kończyce, Grzybowice, Makoszowy oraz Pawłów.

Ze wszystkich dzielnic tworzących dzisiejsze Zabrze najdłuższą historią mogą pochwalić się Biskupice. Ziemie dzisiejszego miasta dość często zmieniały przynależność państwową. W 1327 roku stały się własnością Czech, zaś w 1526 roku przeszło na własność Habsburgów. W 1742 roku znów zmieniła się jego przynależność państwowa. Tym razem Zabrze weszło w skład państwa pruskiego.

O rozwoju Zabrza zadecydowały bogate złoża węgla. Choć przemysł górniczo – hutniczy zaczął się tu intensywnie rozwijać dopiero w XVIII stuleciu, już w XIV wieku w tej okolicy ludność zajmowała się wytopem rud ołowiu i żelaza. W 1791 roku powstała jedna z najważniejszych kopalń – “Królowa Luiza”. Była ona największą kopalnią działającą pod koniec XIX wieku na obszarze całej Europy.
Kolejne kopalnie na terenie Zabrza powstały w drugiej połowie XIX wieku. Rozwinęło się w tym czasie również hutnictwo żelaza, przy czym najważniejszymi zakładami były tu huta “Donnersmarck” oraz huta Borsiga w Biskupicach.

W 1915 roku Niemcy zmienili polską nazwę miasta na Hindenburg, aby uczcić w ten sposób marszałka znanego z wielkiego sukcesu w potyczce z Rosjanami pod Tannenbergiem. Mimo licznych prób germanizacji Zabrze zachowało swój polski charakter, zaś w czasie powstań śląskich było jednym z ważniejszych ośrodków powstańczych. Mimo licznych prób włączenia Zabrza w skład państwa polskiego stało się inaczej. Pod niemieckim panowaniem miasto pozostało do zakończenia II wojny światowej. Warto pamiętać, że w czasie II wojny światowej na terenie Zabrza funkcjonował obóz będący filią obozu Auschwitz.

W mieście nadal dużą rolę odgrywa przemysł. Ważną rolę odgrywa przemysł maszynowy i elektroniczny. Ważną rolę odgrywają zabrzańskie Browary Górnośląskie oraz inne zakłady spożywcze. Nie brak tu również ważnych ośrodków usługowych i naukowych.

W związku z modą na zwiedzanie obiektów poprzemysłowych w Zabrzu intensywnie rozwija się turystyka. Zwiedzających najbardziej interesują dawne kolonie robotnicze oraz udostępnione do zwiedzania kopalnie: “Luiza” oraz “Guido”. Aby poznać historię przemysłu, warto zajrzeć również do Muzeum Górnictwa Węglowego, w którym można zapoznać się nie tylko z warunkami pracy górników, ale i z ich kulturą i świętami.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o