Informacje z kraju

SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ BOBRY

Coraz więcej osób z terenu gminy Opole Lubelskie zgłasza się do Urzędu Miejskiego w celu zgłoszenia szkód wyrządzonych przez bobry. Organ, który odpowiada za oględziny i szacuje szkody wyrządzone przez gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową, w tym bobry europejskie, jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie.

Prowadzone postępowanie w tego typu sprawach ma charakter postępowania cywilnoprawnego. W związku z tym nie przysługuje odwołanie lub zażalenie w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Poszkodowani nie zgadzający się z proponowaną wielkością odszkodowania mogą dochodzić swoich roszczeń wyłącznie w postępowaniu cywilnoprawnym przez sądami powszechnymi zgodnie z art. 126 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody.

Adresy do kontaktu w ww. sprawach.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

 

ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin
tel.: 81 71-06-500, fax: 81 71-06-501
pok. 17 (I piętro)
e-mail: sekretariat.lublin@rdos.gov.pl

Wydział Spraw Terenowych V w Kazimierzu Dolnym

 

ul. Lubelska 4a, 24-120 Kazimierz Dolny
wycena szkód w powiecie: ryckim, puławskim, opolskim, kraśnickim
Osoba do kontaktu: Marzanna Jarosz-Sosik, tel. 81 88-10-807
e-mail:msosik@rdos.lublin.pl

Pod poniższym linkiem można pobrać wszystkie potrzebne do zgłoszenia szkód dokumenty.
http://bip.lublin.rdos.gov.pl/oledziny-i-szacowanie-szkod-wyrzadzonych-przez-bobry

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o