Przedawnienie roszczeń – poradnik

Przedawnienie, czym jest? Czy dług przedawniony trzeba spłacić? Poniższe informacje będą wskazówką jak postępować z przedawnionym roszczeniem.
Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem przedawnia się z upływem 10 lat.
Dla osoby zadłużonej ważne jest pytanie na odpowiedź – czy mam płacić dług, nawet jeśli jest przedawniony? Odpowiedź brzmi TAK. Dlaczego? Jest kilka zasadniczych powodów. Przedawnienie oznacza dla dłużnika tylko tyle, że wierzyciel nie może zastosować przymusu prawnego do spłaty długu. Tutaj jest wyłącznie dobra wola osoby zadłużonej do spłaty zobowiązania. Dług przedawniony nadal istnieje, tak to prawda.

Tak długo, jak go nie spłacumy będziemy widnieć we wszystkich rejestrach, w których wierzyciel może nas umieścić. W przypadku zobowiązań wobec banków będzie to BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, w przypadku np. faktur Rejestry Dłużników, jak np. KRD, ERIF. Wykreślenie złej historii może nastąpić tylko na podstawie wniosku złożonego do odpowiedniego rejestru przez wierzyciela, który ten wpis w rejestrze umieścił. I tak np. jeśli bank sprzedaje nasz dług do firmy windykacyjnej, po spłacie zobowiązania warto poprosić firmę windykacyjną o zaświadczenie o całkowitej spłacie. Z tym oświadczeniem udajemy się do banku, który wpis umieścił w rejestrze i na tej podstawie bank składa do BIK informację o spłacie zobowiązania.

Historia wierzytelności w perspektywie terminów przedawnienia:

1. Termin przedawnienia należności objętej umową pierwotną biegnie zwykle od dnia jej wypowiedzenia.
2. Samo wystawienie BTE (bankowego tytułu egzekucyjnego) nie przerywa biegu przedawnienia. Dopiero wydanie przez sąd postanowienia o nadaniu klauzuli bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się na nowo. Termin przedawnienia na podstawie BTE wynosi 3-lata.
4. Wierzyciel pierwotny wszczyna postępowanie egzekucyjne przerywając bieg terminu przedawnienia. Termin biegnie na nowo dopiero od umorzenia egzekucji (bezskutecznej). Termin przedawnienia wynosi 3 lata.
5. Wierzyciel pierwotny dokonuje cesji wierzytelności na rzecz np. firmy windykacyjnej. Cesja nie przerywa biegu przedawnienia, który nadal liczony jest od chwili umorzenia egzekucji, BTE zaopatrzonego w klauzulę wykonalności a w przypadku braku postępowania egzekucyjnego oraz BTE z klauzulą od skutecznego wypowiedzenia umowy kredytowej.
6. Jeżeli firma windykacyjna podejmuje próby porozumienia się z dłużnikiem w sprawie dobrowolnej spłaty zadłużenia. Podpisanie ewentualnej ugody przerywa bieg terminu przedawnienia tylko gdy termin przedawnienia jeszcze nie upłynął, tj. nie minęły 3 lata od chwili umorzenia egzekucji, BTE zaopatrzonego w klauzulę wykonalności a w przypadku braku postępowania egzekucyjnego oraz BTE z klauzulą od skutecznego wypowiedzenia umowy kredytowej.
7. Podmiot, który zakupił wierzytelność może złożyć wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, który jako czynność podjętą przed sądem w celu dochodzenia należności przerwie bieg przedawnienia. Ewentualna zawarta przed sądem ugoda, po nadaniu jej klauzuli wykonalności, stanowi tytuł egzekucyjny i wydłuża termin przedawnienia z 3 do 10 lat.
8. Podmiot, który zakupił wierzytelność, który nie jest bankiem nie może posługiwać się BTE, dlatego nowy wierzyciel składa powództwo przeciwko dłużnikowi. Z chwilą złożenia pozwu termin przedawnienia jest przerywany i biegnie na nowo dopiero po zakończeniu postępowania. Jednak z uwagi na wydanie nakazu/wyroku, biegnący na nowo po zakończeniu postępowania sądowego termin przedawnienia jest już terminem 10-letnim.
Pamiętajmy, zawsze warto rozmawiać z wierzycielem. Spłata zobowiązania da nam spokojny sen i spowoduje, że ponownie będziemy wiarygodną osobą dla podmiotów świadczących usługi.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Bartek
Bartek
5 lat temu

Trzeba podobno uważać, bo uznanie długu po przedawnieniu oznaczać może zrzeczenie się zarzutu przedawnienia – nawet w formie dorozumianej czyli poprzez podpisanie ugody.

Kategorie
———————————–