...

Kara UOKiK dla Orange. Rzecznik Orange nie odpowiada na nasze pytania!

Jak już Państwa informowaliśmy ( 6 lutego br.)  UOKiK nałożył karę w wysokości ok. 30 mln zł na giganta telekomunikacyjnego – Orange Polska S.A. Operator jednak od tej decyzji, zgodnie z przysługującym do tego prawem,  się odwołał. Chodziło o automatyczne przedłużanie umów na usługi stacjonarne bez wyraźnej zgody abonenta. Niestety, oprócz zdawkowego stanowiska operatora, nie dostaliśmy odpowiedzi na nasze pytania. Za to dostaliśmy wyczerpujące odpowiedzi od UOKiK. 

W wiadomości e-mail wystosowaliśmy do biura prasowego Orange Polska S.A. 6 pytań. Nie tylko zapytaliśmy o karę od UOKiK, ale także o inne kwestie. Dostaliśmy jedynie lakoniczne stanowisko operatora w kwestii decyzji UOKiK. Oto, co dostaliśmy:

Nie zgadzamy się z decyzją UOKiK wydaną pod koniec grudnia ubiegłego roku, że nasze działania dotyczące automatycznego przedłużania umów naruszały interesy klientów. Dlatego dokładnie ją przeanalizowaliśmy i odwołaliśmy się do sądu. Uważamy też, że kwota jest rażąco wysoka.

Takiej treści stanowisko, zamiast odpowiedzi na naszych 6 pytań, przesłał nam Wojciech Jabczyński, rzecznik prasowy Orange Polska S.A. Ponowiliśmy zatem zestaw pytań, na który rzecznik Orange Polska nie raczył odpowiedzieć.  Pouczyliśmy także, że mamy prawo pytać, a przedstawiciel firmy powinien nam odpowiedzieć i czekamy na kolejną, miejmy nadzieję kompleksową odpowiedź na nasze pytania.  Jak tylko uzyskamy odpowiedzi, poinformujemy o tym Państwa na naszej stronie www.ale24.pl

Poniżej publikujemy wszystkie pytania, by pokazać, w jak dużym stopniu zostały one zignorowane, mimo powtórnego ich wysłania do biura prasowego Orange Polska S.A. nadal nie dostaliśmy na nie odpowiedzi. Żadnej.

1. Czy Orange Polska odwołało się od decyzji UOKiK, jak Państwo argumentują swoje stanowisko w tej sprawie? Czy mają Państwo zastrzeżenia tylko do wysokości nałożonej kary, czy uważają Państwo praktyki stosowane przez swoja firmę za dobre, jeśli chodzi o procedurę automatycznego przedłużania umów?

2. Czy mają zamiar Państwo zmienić swoje, niejednego abonenta zdaniem, złe praktyki, jeśli chodzi o automatyczne przedłużanie umów na usługi stacjonarne?

3. Czy są jakieś dane szacunkowe firmy, które określają, ile może być takich osób, którym automatycznie przedłużona została umowa na usługi stacjonarne i ile osób może zażądać zwrotu kar nałożonych za zerwanie automatycznie przedłużanych umów na usługi stacjonarne?

4. Kara nałożona przez UOKiK dotyczyła umów na usługi stacjonarne, czyli jakie konkretnie, chodzi o umowy na telefony stacjonarne?

5. Z tego, co mi wiadomo, takie samo automatyczne przedłużanie umów ma miejsce, jeśli chodzi o usługi mobilne i internetowe. Czy firma ma zamiar zmienić swoje złe praktyki i w tym zakresie?

6. Jaki procent udziałów w rynku telekomunikacyjnym ma Orange Polska S.A. i czy są dane chociaż szacunkowe mówiące o tym, na jaką kwotę jest liczony obrót firmy (przychody lub lepiej dochody firmy) w Polsce?

Czekamy cierpliwie, a w razie nieudzielenia odpowiedzi na te 5 pytań (bo na pierwsze odpowiada stanowisko operatora) będziemy próbowali się skontaktować z zarządem Orange Polska S.A.

Tymczasem dostaliśmy odpowiedzi wyczerpujące i w trybie niemalże natychmiastowym od Wojciecha Pniewskiego z biura prasowego UOKiK.  W związku z tym, że operator się odwołał od decyzji UOKiK, czy kara 30 mln zł jest za mała, czy może za duża, zależy to od oceny i wyroku sądu. Nam kara dla największego operatora telekomunikacyjnego wydała się jednak za niska.

Maksymalny wymiar kary jaką może nałożyć prezes UOKiK to 10 proc. obrotu przedsiębiorcy. Urząd po analizie wszystkich przesłanek, które mogłyby zwiększyć lub obniżyć wysokość sankcji pieniężnej ustalił ją na znacznie niższym poziomie ponieważ przy wydawaniu decyzji, prezes UOKiK kierował się przede wszystkim interesem konsumentów. Dlatego obok kary finansowej, zobowiązał Orange Polska do rekompensaty. – odniósł się do kwestii wysokości kary nałożonej na Orange Polska S.A. Wojciech Pniewski z biura prasowego UOKiK.

Operator złożył odwołanie. Od każdej bowiem decyzji Prezesa UOKiK przedsiębiorcy przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a od wyroku SOKiK  przysługuje apelacja do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Możliwa jest również skarga kasacyjna od wyroku SA do Sądu Najwyższego.

Zapytaliśmy UOKiK o to, czy ma może szacunkowe chociaż dane, ilu abonentów może zwrócić się do Orange Polska o zwrot już byłym klientom operatora opłat za przedterminowe rozwiązanie automatycznie przedłużonej umowy. Niestety dowiedzieliśmy się, że urząd nie posiada takich informacji.

Interesowały nas także podobne praktyki stosowane przez różnych operatorów z automatycznym przedłużaniem umów bez wyraźnej zgody abonentów  przy umowach na usługi mobilne (telefony komórkowe). Dopytywaliśmy,  czy i w tym obszarze trwają jakieś ustalenia UOKiK i czy operator nie powinien też zmienić tych praktyk? Okazuje się jednak, że trzeba mocno rozgraniczyć pewne kwestie.

–  To zależy od formy w jakiej umowy są kontynuowane. Urząd nie kwestionuje automatycznego przedłużania umów, przez firmy telekomunikacyjne, na czas nieoznaczony, ponieważ jest to stała praktyka rynkowa i nie naraża konsumentów na dodatkowe opłaty. Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów ma miejsce w przypadku ich automatycznego przedłużania na czas oznaczony, bez uzyskania na to wyraźnej zgody konsumentów. – wyjaśnia wątpliwości w e-mailu do nas Wojciech Pniewski z biura prasowego UOKiK.

Udało nam się dotrzeć do osoby, która pracuje dla Orange Polska. Ta decyzja UOKiK ją rozbawiła. Dlaczego?

–  Od lat Orange robi takie rzeczy i od lat konsumenci się skarżyli, więc nie rozumiem dlaczego taka decyzja zapadła tak późno – dziwi się mężczyzna, który pracuje w tej sieci niemal 10 lat. I dodaje: – Z drugiej strony w naszych umowach informowaliśmy o trybie przedłużania bądź wypowiadania umów i taki zapis był, że jeśli ktoś nam umowy nie wypowie z wyprzedzeniem, przed zakończeniem umowy, to przedłużymy ją automatycznie w myśl zasady, że jeśli abonent nam nie wypowiedział umowy, to znaczy, że nadal chce korzystać z naszych usług – mówi mężczyzna. Jak zauważa, pracownicy sprzedażowi dzwonią już 6 miesięcy przed zakończeniem umowy i oferują nowe warunki, więc dziwi go, że UOKiK nie wziął tego pod uwagę. – Nieznajomość prawa, umów szkodzi, ale nie zwalnia z przestrzegania ich zapisów, bo przecież abonent podpisał umowę i powinien ją dokładnie przeczytać, najlepiej jeszcze przed jej podpisaniem- wyjaśnia pracownik Orange Polska, który z wiadomych względów chce zachować anonimowość (dane  mężczyzny do wiadomości redakcji).

Kara to jedno, ale UOKiK zobowiązał także „pomarańczowego operatora” do zwrócenia także byłym klientom tej sieci opłat, które firma pobierała za zrywanie takich automatycznie przedłużanych umów. Warto dodać, że kary te do małych nie należały i często wynosiły nawet kilka tysięcy złotych. To dlatego, że umowa była automatycznie przedłużana na 12 lub 24 miesiące, wówczas kara za zerwanie przedłużonej umowy jest liczona proporcjonalnie za każdy miesiąc i przez to jest wysoka. Orange Polska musi też umożliwić swoim obecnym abonentom zerwanie tak przedłużanych umów bez konsekwencji finansowych.

To z pewnością dobra wiadomość dla abonentów, którzy nie chcą już korzystać z usług francuskiego operatora (jego udział w polskim rynku telekomunikacyjnym wynosi ok. 20 %).

–  Pani, ja już mam swoje lata. Zwyczajnie zapomniałam, kiedy mi się kończy umowa z Orange i tylko dlatego nie napisałam im wypowiedzenia- żali się pani Celina, która ma 68 lat. Kobieta była tak zdenerwowana, że przedłużono jej automatycznie umowę, że ją pisemnie wypowiedziała. Jak mówi szybko pożałowała swojej decyzji. – Przyszło pismo, że skoro zrywam nową umowę, to muszę zapłacić 2 tys. zł kary – mówi zbulwersowana. – To dobra wiadomość, że będę mogła teraz zerwać z nimi umowę bez konsekwencji. Nie lubię, jak ktoś mi coś wciska na siłę, bo to skandal. Może kara ich coś nauczy- mówi z nadzieją w głosie.

Klienci Orange będą mogli ubiegać się o zwrot pieniędzy, które musieli zapłacić operatorowi w związku z wypowiedzeniem umowy przedłużonej automatycznie. Kto będzie mógł liczyć na pieniądze od Orange?

Każdy abonent, który miał umowę z Orange 8 maja 2014 roku i została ona przedłużona automatycznie lub z powodu niewypowiedzenia umowy  będzie mógł się ubiegać o zwrot pieniędzy, które musiał zapłacić za zerwanie obowiązującej, nowej i w sposób automatyczny przedłużonej umowy.

Jest też światełko w tunelu dla osób, które swoje umowy z Orange wypowiedziały przed majem 2014 roku. Takie osoby będą mogły dochodzić swoich praw w oparciu o Ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i powołać się na decyzję UOKiK, gdy będzie ona już prawomocna.

Nie jest znana liczba osób, które przez takie niedozwolone praktyki zostały automatycznie przedłużonymi abonentami Orange. Jak również nie jest znana kwota, którą operator będzie musiał oddać osobom, które wystąpią o zwrot zapłaconych kar za wypowiedzenie przedłużonych automatycznie umów. Przydałaby się także chociaż szacunkowa liczba klientów sieci, którzy wiedząc o decyzji UOKiK będą chciały wypowiedzieć takie umowy Orange i jakie straty z tego tytułu poniesie francuski gigant telekomunikacyjny. Czy ta sytuacja wpłynie na pozycję lidera wśród innych operatorów? To dopiero się okaże.

–  Jestem klientką Orange od niemal 15 lat i zauważam coraz gorsze podejście do klienta. W sumie mam telefon w tej sieci, bo boję się, że w innej będzie jeszcze gorzej. Istotnym faktem jest też to, że większość mojej rodziny ma usługi w Orange. Trzeba jednak przyznać, że jeśli nadal klienci sieci będą źle traktowani, w sposób nie do końca uczciwy, jak z tymi przedłużanymi automatycznie umowami, to ludzie będą zmieniali operatora i zyskają na tym konkurencyjne w tej branży firmy- mówi pani Magdalena. I dodaje: – Każdy, kto robi biznes i nie szanuje swoich klientów, pracowników, partnerów biznesowych, wcześniej, czy później dostaje to, na co zasługuje. A może raczej wraca do niego to, co złego robi swoim klientom, pracownikom i partnerom biznesowym – przekonuje kobieta.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów aktywnie walczy z nieprawidłowościami, o których masowo informują polscy konsumenci. Francuski gigant telekomunikacyjny (usługi dostępne w 35 krajach, ok. 148 mln klientów, ok. 20 % udziału w polskim rynku telekomunikacyjnym), jakim jest niewątpliwie międzynarodowa firma Orange musi decyzją UOKiK zapłacić 30 mln kary za automatyczne przedłużanie umów na usługi stacjonarne, bez wyraźnej zgody klienta.  Kara ta nie wydaje się zbyt wygórowana, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że w Polsce operator ten zajmuje pierwsze miejsce pod względem liczby użytkowników telefonii komórkowej z liczbą kart SIM sięgającą niemal 16 mln. Jakie ostatecznie rozstrzygnięcie przyniesie odwołanie się operatora? Jak tylko zapadnie w tej kwestii decyzja sądu, na pewno o niej poinformujemy. Do tematu wrócimy.

JH

0 0 votes
Article Rating

Udostępnij

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Kategorie
———————————–

kebabopinie.pl

Strona: kebabopinie.pl kategoria tematyczna: Kulinarne KebabOpinie.pl to witryna internetowa, która poświęcona jest kulinariom. Na naszej stronie znajdziesz mnóstwo przepisów na smaczne dania, a w szczególności

Czytaj więcej »

superkatowice.pl

Strona: superkatowice.pl kategoria tematyczna: News SuperKatowice.pl – najnowsze informacje z Katowic i okolic SuperKatowice.pl to portal informacyjny skupiający się na wydarzeniach z Katowic i pobliskich

Czytaj więcej »

kseroonlie.pl

Strona: kseroonlie.pl kategoria tematyczna: Ksero Ksero online – szybko i wygodnie. Na naszej stronie internetowej znajdziesz szeroki wybór usług ksero online. Oferujemy drukowanie, skanowanie, kopiowanie

Czytaj więcej »

modnekolczyki.pl

Strona: modnekolczyki.pl kategoria tematyczna: Sklep ModneKolczyki.pl – sklep internetowy z biżuterią dla każdej kobiety W sklepie ModneKolczyki.pl znajdziesz szeroki wybór biżuterii, która pozwoli Ci wyrazić

Czytaj więcej »

koopon.pl

Strona: koopon.pl kategoria tematyczna: Motoryzacja Koopon.pl – najlepsze kupony rabatowe na motoryzację! Poszukujesz oszczędności na zakupach motoryzacyjnych? Chcesz kupić części samochodowe, olej silnikowy czy akcesoria

Czytaj więcej »

pozyczkidarmowe.pl

Strona: pozyczkidarmowe.pl kategoria tematyczna: Finanse Pozyczkidarmowe.pl to strona internetowa, która oferuje darmowe pożyczki dla osób potrzebujących szybkiej gotówki. Nasza oferta skierowana jest do osób, które

Czytaj więcej »

dentysta-gadomska.pl

Strona: dentysta-gadomska.pl kategoria tematyczna: Zdrowie i uroda Strona internetowa dentysta-gadomska.pl to miejsce, w którym znajdziesz kompleksową opiekę stomatologiczną. Nasza oferta skierowana jest do osób, które

Czytaj więcej »

zleopinie.pl

Strona: zleopinie.pl kategoria tematyczna: Opinie Zleopinie.pl – Twoje miejsce na opinie o produktach i usługach! Znudziły Ci się już nieprzydatne recenzje w internecie? Chcesz poznać

Czytaj więcej »

mecz derbowy

Znaleziony temat: mecz derbowy Jak przygotować się do meczu derbowego? Mecz derbowy to zawsze wyjątkowe wydarzenie dla kibiców piłki nożnej. To czas, kiedy emocje sięgają

Czytaj więcej »

arteria opinie

Znaleziony temat: arteria opinie Arteria opinie – jak korzystać z wiadomości i newsów? Arteria opinie to jedna z wielu platform, na której możemy znaleźć różnego

Czytaj więcej »

donhoffner kołobrzeg

Znaleziony temat: donhoffner kołobrzeg Donhoffner Kołobrzeg – jak pozostać na bieżąco z najnowszymi informacjami? Donhoffner Kołobrzeg to popularna marka z branży turystycznej, która oferuje szeroką

Czytaj więcej »

kamera z ustronia morskiego

Znaleziony temat: kamera z ustronia morskiego Kamera z ustronia morskiego – jak korzystać z jej możliwości? Kamery z ustroniami morskimi to coraz popularniejsze rozwiązanie wśród

Czytaj więcej »

ferie zachodniopomorskie 2024

Znaleziony temat: ferie zachodniopomorskie 2024 Ferie w Zachodniopomorskim 2024: Przewodnik dla turystów Kołobrzeg – perła nad Bałtykiem Kołobrzeg to jedno z najpopularniejszych miejsc w Zachodniopomorskim,

Czytaj więcej »

koszalin obwodnica mapa

Znaleziony temat: koszalin obwodnica mapa Poradnik: Jak korzystać z mapy obwodnicy Koszalina? Jeśli często podróżujesz samochodem w okolicach Koszalina, z pewnością zainteresuje Cię mapa obwodnicy

Czytaj więcej »

Mini Lotto Wygrane Liczby

Kasyna Online Z Opcją Płatności Ecopayz Dostępne W Polsce Jednak imponujące dźwięki i efekty wizualne nie są jedynymi zaletami gry w ruletkę 3D, tabletu. Wszystkie

Czytaj więcej »

alarm do garażu bez prądu

Znaleziony temat: alarm do garażu bez prądu Jak zainstalować alarm do garażu bez prądu? Alarmy do garażu są niezwykle ważne, ponieważ pomagają chronić nasze pojazdy

Czytaj więcej »

wzp

Znaleziony temat: wzp Kołobrzeg – perła na wybrzeżu Bałtyku Kołobrzeg to jedno z najbardziej popularnych miejsc wypoczynkowych na polskim wybrzeżu Bałtyku. Miasto położone w województwie

Czytaj więcej »

Magdalena Wierzbowska Sklep Rogalik

Nazwa firmy Magdalena Wierzbowska Sklep Rogalik Nazwa: Magdalena Wierzbowska Sklep Rogalik Nip 6711464955 Regon 330555573  Status AKTYWNY  Adres    ul. Szczecińska Zieleniewo 9 Miasto  ul. Szczecińska

Czytaj więcej »

USŁUGI ROLNE ŁUKASZ CZUPRYN

Nazwa firmy USŁUGI ROLNE ŁUKASZ CZUPRYN Nazwa: USŁUGI ROLNE ŁUKASZ CZUPRYN Nip 6711697180 Regon 320321570  Status AKTYWNY  Adres     54 Miasto  Leszczyn 78-125 Powiat  kołobrzeski

Czytaj więcej »

audiwarsztat.pl

Strona: audiwarsztat.pl kategoria tematyczna: Motoryzacja Audiwarsztat.pl – Twoje miejsce dla profesjonalnej naprawy samochodu marki Audi. Nasza firma oferuje kompleksowe usługi z zakresu mechaniki, elektroniki oraz

Czytaj więcej »

olaf popkiewicz

Znaleziony temat: olaf popkiewicz Kołobrzeg – perła nad Bałtykiem Historia i atrakcje Kołobrzeg to jedno z najpopularniejszych miast w województwie zachodniopomorskim, położone nad samym brzegiem

Czytaj więcej »

iluminacje wrocław

Znaleziony temat: iluminacje wrocław Iluminacje we Wrocławiu – jak się do nich przygotować? Iluminacje we Wrocławiu to jedno z najpiękniejszych wydarzeń kulturalnych w Polsce. Co

Czytaj więcej »

pasy do kimona karate

Znaleziony temat: pasy do kimona karate Pasy do kimona karate – jak wybrać odpowiedni kolor i długość? Pasy do kimona karate są nieodłącznym elementem stroju

Czytaj więcej »

skupsrebra24.pl

Strona: skupsrebra24.pl kategoria tematyczna: Lombard Skupsrebra24.pl to witryna internetowa, która specjalizuje się w skupie srebra. Nasza firma oferuje korzystne warunki skupu srebra w różnych formach,

Czytaj więcej »

szukam murarza

Znaleziony temat: szukam murarza Jak znaleźć dobrego murarza? Poradnik dla poszukujących Jeśli planujesz remont lub budowę domu, na pewno potrzebujesz dobrego murarza. Jednak jak znaleźć

Czytaj więcej »

kamery ustronie morskie molo

Znaleziony temat: kamery ustronie morskie molo Kamery na ustroniu morskim – jak korzystać z nich i co warto zobaczyć? Ustronie Morskie to malownicza miejscowość położona

Czytaj więcej »

hotel verano kołobrzeg opinie

Znaleziony temat: hotel verano kołobrzeg opinie „Hotel Verano w Kołobrzegu – opinie i wrażenia” Jeśli planujesz wakacje nad polskim morzem, z pewnością zastanawiasz się, gdzie

Czytaj więcej »

Graj W Bonusowe Automaty Do Gier

Wiele kasyn online już teraz oferuje takie funkcje, aby pokryć sąsiednie komórki. Popularne tytuły to Battleship, jeśli chcesz skorzystać z bonusów i promocji. Najlepsza Gra

Czytaj więcej »

sky tower apartamenty ceny

Znaleziony temat: sky tower apartamenty ceny Sky Tower Apartamenty – jakie są ceny? Sky Tower Apartamenty to jedno z najbardziej prestiżowych osiedli mieszkaniowych we Wrocławiu.

Czytaj więcej »
0
Would love your thoughts, please comment.x
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.